Inauguracija nove kalendarske godine Regionalnog administrativnog suda FVG

28.02.2019.godine

U zgradi Prefekture 28.02.o.g. svečano je obeležen početak nove radne godine Regionalnog Administrativnog Suda regije Friuli Venecija Đulija.

Pored osvrta na rezultate i probleme sa kojima su se suočili u prethodnoj godini, izneli su planove i rešenja za bolju saradnju sa regionalnim institucijama, sudijama i advokatima.

Iznoseći statističke podatke, naveli su da se najveći broj pritužbi odnosi na urbanističke nepravilnosti (naročito tokom tendera i javnih nadmetanja), prilikom zapošljavanja i radnih odnosa, opštih javnih pitanja i socijalne problematike- roditeljskog staranja i oduzimanja dece.

Pored korumpiranosti sudstva, sa kojom se suočavaju, istakli su i da je sve manja zainteresovanost za rad u ovom Regionalnom administrativnom sudu, zbog veoma malih primanja.

Svečanosti je prisustvovala GK Ivana Stojiljković.

Original Article