Hiljadu djaka u Baden-Virtembergu

Dopunsku nastavu na srpskom jeziku u pokrajini Baden-Virtemberg trenutno pohada oko 500 ucenika od oko 6.000 dece koja žive u ovom podrucju. Prošle godine u Jugoslovensku dopunsku školu (JDŠ) bilo je ukljuceno svega 250 dece naših gradana na ovom podrucju. Zbog toga je ukljucenje veceg broja dece u dopunsku nastavu na maternjem jeziku bila tema više razlicitih skupova i sastanaka. Jedan takav sastanak održan je u nedelju u Štutgartu ,gde su na ovu temu razgovarali clanovi Upravnog odbora Srpskog saveza udruženja i klubova Baden-Virtemberga i nastavnici koji rade u JDŠ.
Vec ranije pokrenuta je akcija da od jeseni dopunskom nastavom bude obuhvaceno hiljadu naših ucenika u Baden-Virtembergu. I sa ovog sastanka upucen je apel roditeljima da šalju svoju decu da uce srpski jezik i cirilicu, a formiran je i Odbor za školstvo i kulturu, u ciji sastav su izabrani LJubica Mladenovic, Mila Radovanovic, Milena Renkl-Ristovic i Predrag Rakocevic.
Iako su do sada na razne nacine Ministarstvu za prosvetu Srbije upucivane informacije i inicijative kako da se efikasno i dugorocno reši pitanje dopunske nastave na maternjem jeziku, pravog odgovora nije bilo. Zato je dogovoreno da ovaj novoizabrani odbor sacini analizu stanja u ovoj oblasti u Baden-Virtembergu, a od države traži da trajno reši pitanje finansiranja JDŠ. Osnovna je konstatacija nastavnika i roditelja da bi besplatna dopunska škola imala mnogo više polaznika, što znaci da bi država trebalo da nade nacin da se obezbede finansijska sredstva za njeno funkcionisanje.