Duhovna misija oca Raška Radovića

duhovna-misija-oca-raska-radovica

Kako je organizovana naša srpska zajednica u Italiji koja se okuplja u hramu Svetog Spiridona u Trstu?

Narod posećuje naš hram, obogaćeni smo jer u naš hram dolaze i Rusi i Ukrajinci i mnogi drugi koji nemaju svog sveštenika i svoju bogomolju. U Trstu imamo čak i kancelariju, odnosno šalter za pomoć Srbima gde pomažemo drugim, administrativnim poslovima zahvaljujući našoj Crkvenoj opštini.

Moja dužnost kao duhovnika da vršim misiju, da poučavam naše ljude i da im služim, što je najvažnije, jer to je naš osnovni zadatak. Koliko uspevam, Bog jedini zna, a trudim se prema moći koju mi je Bog dao. Veliku pomoć u tome imao sam od episkopa koji su bili nadležni u ono vreme, a pogotovu od sadašnjeg vladike Andreja, koji je od parohija učinio zaista prave parohije, postavio sveštenike gde ranije nisu bili, pogotovo u Milanu, Udinama, u Rimu gde je postavio sveštenika koji redovno služi a narod se približava Crkvi.

Zato sam radostan što sam dobio ovu nagradu, a ta nagrada pripada našem narodu koji je najzaslužniji za to i mnogo su mi pomogli, osim episkopa Andreja, i naša Crkvena opština koja me podržavala u organizovanju bogoslužbenih mesta u ono vreme koje nije bilo jednostavno vreme, a to je posle raspada Jugoslavije koji se selio po čitavoj Italiji, i mi smo, koliko smo mogli, pratili narod i organizovali zajednice, bogoslužbena mesta gde su se okupljali, čuvajući svoju veru i duhovni, kulturni i nacionalni identitet“, rekao je otac Raško.

Detaljnije