Dopunska nastava na srpskom jeziku u Lucernu

Reportaža objavljena u „Vestima“ od 1. jula, (Dijaspora, strana 15.) o priredbi u „prvoj samostalnoj dopunskoj školi u Lucernu“ bila je povod da nam se demantijem obrati Zoran Popović, savetnik i koordinator dopunske škole u Švajcarskoj, pri ambasadi Srbije i Crne Gore u Bernu. Prema njegovim rečima, u kantonu Lucern je u školskoj 2002/2003 godini radila Dopunska škola na srpskom jeziku, koja je pod ingerencijom Ministrastva prosvete i sporta Republike Srbije, Odbora za prosvetu Skupštine Srbije i Ministarstva inostranih poslova Srbije i Crne Gore.

– U školi je nastavu vodila učiteljica Verica Marković, kojoj, nakon sedam godina boravka u Švajcarskoj, 31. jula ove godine ističe mandat i ona će nastaviti sa radom u svojoj matičnoj školi u Srbiji – kaže Zoran Popović ističući da je on lično đacima ove škole uručio knjižice na kraju školske godine koje su bile overene pečatom Ambasade Srbije i Crne Gore, a ne pečatom nepostojeće „Nezavisne srpske dopunske škole“.

Promene nabolje

Svesni smo da svi problemi oko Dopunske nastave u Švajcarskoj joć nisu rešeni, ali je činjenica da se stanje u poslednje dve-tri godine drastično promenilo. đaka je sve više, otvaraju se nova odeljenja. a i činjenica da se plate redovno i na vreme isplaćuju dovoljno govori tome u prilog – kaže Zoran, Popović konstatujući sa žaljem da rešenje glavnog problem oko isplate zaostalih plata nastavnicima koje su oni zaradili u vreme Miloševićeve vlasti, još nije iznađeno, pa tako i nadalje ostaje glavni kamen spoticanja na relaciji ministarstvo – nastavnici.

– Gospodin Popović je samo polovično u pravu – kaže za „Vesti“ Marinko Vukajlović, predsednik Školskog odbora dopunske škole u Lucernu. – Nastava se, donedavno, zaista odvijala pod „kapom“ srpskog ministarstva ali nezadovoljni „komunističkim“ metodama nametanja volje, roditelji stotinjak mališana iz Lucerna odlučili su da osnuju vlastitu školu koju će u potpunosti sami finansirati.
Vukajlović ističe da će deci, ako se ostvare njihovi planovi, i naredne školske godine predavati Verica Marković, učiteljica sa kojom se oni, i pored odluke državnih organa da se vrati u domovinu, ne žele rastati.

– Smena učiteljice bez ikakve konsulatacije ili obaveštenja roditeljima, i barem kurtoaznog pitanja „da li se tim slažete“ – jer i sami jednom delom finansiramo školu – bila je „dara preko mere“ i mi smo jednostavno odlučili da osnujemo privatnu školu. Tu želju prijavili smo školskim vlastima u Lucernu koje su nam dale zeleno svetlo za takav potez – tvrdi Vukajlović.

Samo se naši bune

Sve nacionalne dopunske škole u Švajcarskoj, po rečima Zorana Popovića, deluju u Švajcarskoj pod kapom njihovih diplomatskih predstavništava i nikome ne pada na pamet da se buni kada se vrše redovne zamene nastavnog osbolja – kaže Popović iznoseći primer Hrvatske koja je nedavno odjednom zamenila čak 14 nastavnika.
– Pitam se da li roditelji naših đaka u Lucernu reaguju slično i kada se u švajcarskim školama koje redovno pohađaju njihova deca, pojavi novi nastavnik, umesto onog na kojeg su deca već navikla – pita se Popović.

Zoran Popović, međutim, tvrdi suprotno. On ističe da je pre dva dana dobio pismo od švajcarskih školskih vlasti iz Lucerna u kojem se sugeriše da nadležno ministarstvo Republike Srbije i Ambasada SCG u Bernu nastave da vode brigu o dopunskoj nastavi u Lucernu i tako i nadalje ostanu njihov partner za razgovore i dogovore.
– Roditelji naše dece u Lucernu imaju naravno pravo da osnuju privatnu školu u Švajcarskoj, ali se postavlja pitanje po kojim će nastavnim programima da rade, sa kojim udžbenicima, da ne pominjem činjenicu da deci takva škola neće biti priznata u domovini, pa će biti kasnije uskraćeni za eventualni nastavak školovanja u domovini – ističe Zoran Popović.

– Niko od roditelja nije zainteresovan da njihova deca danas-sutra nastave školovanje u Srbiji i Crnoj Gori. Svesni smo rizika koji preuzimamo, ali svima nama je najvažnije da naša deca dobiju kvalitetno obrazovanje i tome dajemo prioritet nasuprot formalizmu za koji se zalažu u našoj Ambasadi u Bernu – kategoričan je Vukajlović, ostavljajući, ipak, prostor da poslednja reč u ovom sporu joć nije rečena i da ima vremena da se neki dogovor i kompromis ipak postigne. – Ja evo javno, putem Vesti“ pozivam predstavnike Ambasade SCG u Bernu da nas posete u Lucernu, sednu sa predstavnicima roditelja za isti sto i pronažemo rešenje kojim ćemo svi biti zadovoljni – kaže Marinko Vukajlović.