Doprinos bibliotekama u Rijeci i Trstu

Darivanje knjiga je sprovedeno zahvaljujući projektu koji finansira Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, uz podršku državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Ivice Tončeva, a realizuje Udruženje izdavača i knjižara Srbije uz podršku Narodne biblioteke Srbije.

Biblioteke SKD „Prosvjeta” iz Rijeke i Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu su postale bogatije za značajna domaća izdanja, što će uticati i na pridobijanje novih članova.

Projekti obogaćivanja knjiških fondova biblioteka srpskih organizacija u regionu i dijaspori, uspešno se realizuju od 2013. godine.

Cilj ovih projekata je da se obogaćivanjem knjiških fondova biblioteka organizacija Srba u regionu i dijasporu omogući i podstakne značajnije korišćenje srpskog jezika i pisma radi očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta i jačanja veza sa maticom.

Na ovaj način je omogućeno značajnije povećanje dostupnog fonda, kao i veća pozajmica novih knjiga od strane članova biblioteka, kao i međubibliotečka pozajamica, što ima dugotrajne pozitivne efekte na rad biblioteka.

Original Article