Da se čuje i glas Srba

da-se-cuje-i-glas-srba

Z. M.

Iskoristi biračko pravo: Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković, predsednik Austrijskog saveza srpskog folklora (ASSF), poziva sve sunarodnike da iskoriste svoje glasačko pravo na izborima za Radničku komoru (AK).

– Ove godine se održavaju važni izbori za sve nas koji živimo u Austriji. To je odlična prilika da Srbi konačno počnu da se aktivno politički angažuju. S obzirom na to da u Austriji živi više od 300.000 ljudi srpskog porekla, a najveći deo njih u Beču, vreme je da se i njihov glas čuje u austrijskoj politici – kaže Stanković.

On dodaje da su izbori za Radničku komoru prvi važni izbori koji nas očekuju u narednom periodu i na mnogim listama se nalaze naši sunarodnici.

Svako ko radi automatski je član komore

– Zato je vrlo važno da svi iskoristimo svoje glasačko pravo i damo glas listi i predstavniku koji će se aktivno i svom snagom zalagati za prava zaposlenih i radnika. Na izborima za Radničku komoru glasačko pravo imaju svi zaposleni i radnici, bez obzira na državljanstvo. Iskoristite svoje glasačko pravo, dajte svoj glas onome ko će se boriti za vaša prava – poručio je on.

AK se bori za prava svakog zaposlenog i radnika – njihov je glas u pregovorima sa poslodavcima i vladom, ali brani i njihova prava pred sudom.

Prema Zakonu o Radničkoj komori svi zaposleni automatski su i članovi komore, a to važi i za učenike u dualnom obrazovanju, nezaposlene i ljude na plaćenom ili neplaćenom odsustvu – svi oni mogu da koriste sve usluge Radničke komore i u svakom trenutku zatraže savet i zaštitu.

Izbori za AK se održavaju svakih pet godina u svih devet austrijskih pokrajina.

Posle izbora na pokrajinskim nivoima, Generalna skupština Radničke komore iz redova svojih članova bira predsednika savezne AK.

Osim izbora za Radničku komoru, u Austriji se ove godine održavaju i izbori za Evropski parlament u junu, a na kojima ima i kandidata srpskog porekla, kao i redovni parlamentarni izbori koji su planirani za jesen.

Glasanje po pokrajinama

Zaposleni u pokrajinama Salcburg, Forarlberg i Tirol još danas mogu da glasaju jer su izbori počeli u tim pokrajinama još 26. i 29. januara.

Zatim slede izbori za AK u Koruškoj od 4. do 13. marta. Potom glasaju zaposleni u Gornjoj Austriji od 5. do 18. marta, u Beču, Burgenlandu, Donjoj Austriji od 10. do 23. aprila i na kraju u Štajerskoj od 16. do 29. aprila.

Detaljnije