"Božidarac" postao član Evropske asocijacije za obrazovnje odraslih (EAEA)

Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) je glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi. EAEA je evropska nevladina organizacija sa 142 organizacije – članice iz 44 zemlje. Izvorno poznata kao Evropski biro za obrazovanje odraslih, EAEA je osnovana 1953. godine od strane predstavnika iz brojnih evropskih zemalja.

Inicijativu je pokrenuo novi menadžment predvođen direktorom Vladimirom Kljajićem uz podršku osnivača ustanove GO Vračar u septembru prošle godine. Nakon sastanka u Briselu sa generalnom sekretarkom Đinom Ebner i višemesečnog ispunjavanja neophodnih uslova usledila je podrška Upravnog odbora EAEA. Svečano članstvo će biti odobreno od strane generalne skupštine najveće organizacije za obrazovanje odraslih u Evropi u junu 2018. godine u Talinu.

Svojim članicama EAEA omogućava povezivanje, kao i predstavljanje drugih evropskih organizacija koje su direktno uključene u učenje odraslih. EAEA promoviše učenje odraslih, pristup i učešće u neformalnom obrazovanju odraslih za sve, posebno za trenutno nedovoljno zastupljene ciljne grupe.

Svojim prdruženim članstvom u EAEA, Centar za obrazovanje i kulturu Božidarac 1947 dobija snažnu podršku na planu: zagovaranja značaja vođenja politike neformalnog obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja, saradnje sa institucijama EU i mnogih međunarodnih i nevladinih organizacija (Savet Evrope, Međunarodni savet za obrazovanje odraslih (ICAE) i UNESKO-a), mogućnosti za učešće u radu nekoliko uticajnih evropskih udruženja i platforme, dostupnosti i aktivnog korišćenja publikacija, izveštaja, priručnika kao i informacija i rezultata brojnih projekata, traženja partnera i širenja projekata i događaja.

EAEA svojim članicama pruža informacije o trendovima i kretanjima u EU, slanjem biltena informišu o događajima i mejling listama potencijalnih partnera, olakšavaju kontakte sa i između aktera obrazovanja odraslih i drugih nevladinih organizacija, organizuje studijske posete institucijama Evropske komisije u Briselu i sastanke sa stručnjacima iz EAEA i sl.