Borba protiv predrasuda

borba-protiv-predrasuda

Lična arhiva

Veliki korak: Članice udruženja i konzulka Perić

U Oberhauzenu kod Diseldorfa je uz podršku Centra za integraciju Roma iz Oberhauzena i Generalnog konzulata Srbije u Diseldorfu osnovano prvo Udruženje žena Romkinja u Severnoj Rajni Vestfaliji koje će se baviti pitanjima jačanja položaja žena romske populacije u porodici i društvu, borbi protiv nasilja kakvo je prinudni brakovi, brakovi maloletnika, seksualno i porodično nasilje i dr. Ovaj veliki korak na putu njihove borbe za prava manjina i žena ostvaren je uz svesrdnu pomoć i podršku Branislave Perić, naše generalne konzulke u Diseldorfu.

Među 13 žena članica najviše ih je poreklom iz Srbije i Severne Makedonije, a za predsednicu udruženja izabrana je Songjul Ahmed. One su, između ostalog, u svom programu istakle borbu protiv predrasuda, stereotipa, diskriminacije i nasilja svake vrste kada je u pitanju njihov položaj i u društvu i u porodici. Cilj im je međusobno povezivanje radi savetovanja, pomoći i podrške.

U iskrenom, otvorenom i pažnjom ispunjenom razgovoru na osnivačkom sastanku konzulka Branislava Perić istakla je da su problemi ovih žena isti kao i problemi žena drugih nacija, ali su dodatno specifični pošto su u njihovoj kulturi češći maloletnički brakovi i da se, ne retko bez sopstvene volje, udaju i dovode u Nemačku i rade poslove poslove koje ne žele.

Predsednica Songjul Ahmed na osnivačkom sastanku

– Naš Generalni konzulat je već preduzeo korake u cilju boljeg rešavanja administrativnih pitanja. A kao veoma pozitivan signal među Romkinjama na putu traženja brojnih rešenja, mogu da istaknem njihovu ličnu snagu kojom nose teret velike odgovornosti, kao i njihov poliglotizam – pored romskog i nemačkog već često govore i engleski jezik. To udruženju može, kako su Romi rasuti po celom svetu, dati nadregionalni karakter – Perićeva.

Roma, zajedno sa Sintima, ima oko 550.000 u Nemačkoj. Kao manje integrisani izloženiji su diskriminaciji, rasizmu, nasilju. To posebno važi za žene.

Na stolu pored sitnih kolača bile i krupne teme

Širi se interesovanje

Kroz razgovore sa našom konzulkom za formiranje ovog udruženja zainteresovale su se i žene konzuli drugih zemalja, kao i predsednica Pokrajinskog parlamenta i urednica Rajniše posta. Sledeći korak, koji će takođe svojom podrškom propratiti Branislava Perić biće registracija udruženja i postavljanje sedišta u Diseldorfu.

Detaljnije