Borac za pravdu

Godinu dana po dolasku u BMW u Minhenu, Stojan Radovanov (59) je postao sindikalni poverenik grupe od 30 radnika u pogonu gde je radio kao majstor za održavanje mašina. Bilo je to daleke 1971. godine kada su ga sami radnici predložili da ih zastupa i štiti njihove interese .On je 1984. godine izabran u Radnički savet da profesionalno obavlja tu funkciju kao prvi radnik sa prostora tadašnje Jugoslavije i danas „odrađuje“ taj 20-godišnji mandat. Kao vazduhoplovni tehničar, školovan u Rajlovcu kod Sarajeva, poprimio je mnogo toga što je u Nemačkoj bilo na ceni – odgovornost u radu i disciplinu kojima je dodao i ličnu dimenziju – otvorenost da kaže sve što misli i da se za istinu i pravdu bori bez pardona. Takav njegov odnos je brzo naišao na pozitivne reakcije sredine u kojoj radi od 1970. godine, a posebno je to imponovalo radnicima i oni su ga sami predložili da ih zastupa u odnosima sa poslodavcem.

I ovde se štrajkuje

Poslednji štrajk radnika BMW bio je prošle godine kada su radnici tražili učešće u dobiti firme. Tada su podržali i zahteve IG Metala da se u Bavarskoj povećaju plate. Zabeleženo je da je 1984. godine u pogonima BMW u Minhenu štrajk trajao punih sedam nedelja i posle njega radna sedmica je sa 42 smanjena na 35 sati. Praktikuju se i dalje štrajkovi upozorenja, ali ne samo da se „ostane u kondiciji“.

– Od dolaska u BMW 1970. godine pa sve do 1985. radio sam u pogonu za održavanje mašina gde su naši majstori bili vrlo cenjeni. Moje kolege su tražile od mene da ih zastupam u mnogim situacijama. Iskustvo u tom radu i sindikalne škole, seminari i obrazovanje i poverenje radnika doveli su me 1984. godine u Radnički savet kao prvog izabranog člana sa prostora tadašnje Jugoslavije koji se profesionalno bavio ovom problematikom. Nastojao sam i to činim i danas da uvek budem na strani radnika, naravno kada su u pravu i kada za to imam osnova, da štitim njihove interese i borim se da ih ostvare – kaže Stojan Radovanov.

Predmet želja BMW

je u Minhenu najpoželjnija firma za zapošljavanje, ne samo za strance, nego i za Nemce. Radnici BMW godišnje dobiju 15,3 plate. Za razliku od mnogih drugih firmi, oni za Božić dobijaju 1,2 plate a učestvuju i u raspodeli godišnje dobiti BMW .

Trenutno u pogonima BMW u Minhenu radi oko 1.200 radnika sa prostora bivše Jugoslavije. Pogon Montaže zapošljava 3.500 radnika i tu je možda i najteže raditi a Stojan Radovanov je punih 15 godina zastupao interese 2.500 radnika tog pogona. Danas je taj broj 1.500 a među njima je 400 inženjera, tu su radnici na traci i oko stotinu radnika na održavanju mašina.
Tom broju on pridodaje i „jugoviće“, jer se oni najčešće obraćaju „svom čoveku“ u Radničkom savetu. Da je Stojan Radovanov prava adresa za sve radničke probleme i nedoumice govori i činjenica da je uspeo da skoro sve naše ljude učlani u Sindikat IG Metal.

Svi u Sindikat

Mesečna članarina u IG Metalu, koji je granski sindikat DGB, je oko 20 evra. Stojan Radovanov smatra da svaki radnik treb da bude u Sindikatu, jer kada Radnički savet iza sebe ima Sindikat i radnike, malo je zahteva koji se ne mogu ostvariti. Stojan Radovanov je svakodnevno na „proveri“ onih koje zastupa. Oni su tako u kratkom vremenu skupili više od 300 potpisa protestujući zbog namere da Radovanov bude premešten u drugi pogon kao član Radničkog saveta.

– Kada je 1986. godine u BMW uveden novi sistem plata po razredima ili klasama, ja sam uspeo da skoro 700 radnika za godinu dana dobije višu klasu koju zaslužuje. Nisu svaki put neposredni rukovodioci bili oduševljeni time, ali sam u rukama uvek imao čvrste argumente i analize – ističe Radovanov.
Ima mnogo pitanja gde član Radničkog saveta može da pomogne radniku. Uglavnom su to uobičajeni prava i zahtevi koji se odnose na povećanje zarade, u slučaju otkaza, promene radnog mesta, bolesti i prijema u radni odnos.

– Koliki uticaj i ugled ima Radnički savet govori i podatak da BMW već 30 godina nije dao otkaz radniku ako se s tim nije složio RS. Isto tako, retko se desi da član RS predloži nekog za zapošljavanje u BMW a da se to ne dogodi, naravno ako kandidat ispunjava sve uslove. Radnički savet uporan je u zahtevu da se godišnje primi stotinu radnika umesto da se angažuju strane firme za te poslove i to se uglavnom poštuje. Specifična je međutim ova, a verovatno će biti i 2006. godina kada neće biti prijema novih radnika u pogone BMW u Minhenu – naglašava Radovanov.