Biće popisa u Crnoj Gori: Spajić potpisao sporazum, danas pred opozicijom

bice-popisa-u-crnoj-gori:-spajic-potpisao-sporazum,-danas-pred-opozicijom

Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić potpisao je sinoć sporazum o uslovima za održavanje popisa stanovništva.

Sporazum će, kako saznaje RTCG, danas biti dostavljen opozicionim partijama na potpis. Popis stanovništva u Crnoj Gori biće sproveden od 30. novembra do 15. decembra. To je predviđeno predlogom Zakona o izmenama i dopunama zakona o popisu koji je 16. novembra predat u skupštinsku proceduru.

Sporazum o popisu se bavi pitanjima proširivanja popisnih komisija, kontrole unosa prikupljenih podataka, izrade softvera za njihovu proveru, zabrane partijama da sprovode popisnu kampanju.

Predlog sporazuma je poslat nakon što je Spajić prihvatio sve zahteve opozicije a Monstat zvanično najavio novi javni poziv za popisivače.

Predviđeno je proširivanje popisnih komisija sa dva nova člana opozicije i jednim članom veća manje brojnih naroda u gradovima u kojima su zastupljeni. Dokumentom je predviđeno da se za popisivače i instruktore raspiše novi javni poziv koji će pored opštih uslova, za pripadnike romske populacije sadržati meru afirmativne akcije u vidu trećeg stepena nivoa obrazovanja.

„To će podrazumevati mogućnost novog prijavljivanja i učešće po dogovorenom paritetu koji će biti preciziran sporazumom o uslovima za održavanje popisa, po modelu kako je to rađeno 2011. godine“, navodi se u dokumentu.

Dokumentom je precizirano i način upotrebe softvera za kontrolu svih podataka.

Predviđena je i obaveza omogućavanja parlamentarnog nadzora kroz formiranje skupštinskog odbora na paritetnoj osnovi između vlasti i opozicije sa kopredsedavajućim načinom predsedavanja.

Predlogom sporazuma predviđena je detaljna kontrola unosa podataka koja ima za cilj da proveri na bazi uzorka da li se odgovori na pitanja o nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti, veri, maternjem jeziku i jeziku kojim lice uobičajeno govori unose u bazu, onako kako je napisano u upitniku.

Novina je i zabrana uticaja političkih partija tokom sprovođenja popisa. Političke partije se obavezuju da neće ni na jedan način voditi pretpopisne kampanje i na taj način uticati na rezultate popisa. Jedina dozvoljena kampanja je ona koju sprovodi Uprava za statistiku shodno članu 13 tačka 7 Zakona o popisu.

Sporazumom je predviđeno ručno brojanje podataka o nacionalnosti, veri i jeziku kao kontrolnom mehanizmu provere rada softvera na reprezentativnom uzorku. Kontrola će biti rađena u prostorijama Uprave za statistiku nakon završenog unosa i kontrole podataka, a najkasnije do objavljivanja rezultata popisa. Takođe će biti formiran i tim koji će raditi na ručnom prebrojavanju.

Post Views: 5

Originalni tekst