Bibliotečke police pune knjiga

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, formiran 2009. godine izdvajanjem iz Filozofskog fakulteta, ima šest studijskih programa: za srpski, engleski, njemački, talijanski, francuski i ruski jezik i književnost.

U studijskoj 2016/2017. godini na Fakultetu je stalno zaposleno 80 nastavnika i saradnika (sa drugih fakulteta angažovano je 10 nastavnika), a nastavu na prvom i drugom ciklusu studija pohađa oko 1400 studenata.

“Adligat z podršku SANU već godinama poklanja publikacije i pomaže bibliotekama u zemlji i inostranstvu u okviru projekta “Milion knjiga za Srbiju” – cilj je da knjige dođu do svih onih kojima su potrebne. Uglavnom raspolažemo velikim brojem kvalitetnih naučnih izdanja i pozivamo sve zainteresovane, bilo da žele da poklone ili dobiju knjige na poklon, da nam se jave.

Do sada smo, u saradnji sa mnogim institucijama a pre svega sa SANU, Udruženjem književnika Srbije i Narodnom bibliotekom Srbije poklonili oko pola miliona publikacija koje su otišle u više od tri stotine institucija. Ovo je druga velika donacija koja je otišla u Republiku Srpsku – prošle godine smo poklonili deset hiljada knjiga bibliotekama u Trebinju. Do sada naše aktivnosti nismo toliko isticali – verujemo da je pregalaštvo važnije od marketinga, a veliki posao nam ne ostavlja mnogo slobodnog vremena za razgovore.

Ponosni smo da smo i u ovoj akciji jedan je od najvećih donatora. U Banja Luku smo do sada poslali 2200 knjiga, čime smo, po rečima dekana Mladenka Sadžaka, značajno pomogli formiranje biblioteke”, rekao je Igor Lazić, predsednik Adligata.

Osnovni problem u radu Fakulteta, od samog njegovog osnivanja, bio je nedostatak biblioteke sa čitaonicama; odlukama uprave Univerziteta i resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske u jesen 2016. godine određeni su privremeni prostori za te namene. Jedan od prvih uslova za nesmetan rad Biblioteke bila je nabavka uže i šire literature, te rečnika i lektirnih dela koja su neophodna studentima za praćenje nastave, kao i za naučno-istraživački rad.

“Fakultet se obratio srodnim fakultetima, institutima, akademijama, izdavačkim kućama, bibliotekama, eparhijama, i odziv je bio i više nego dobar! Tako su između ostalih, a posredstvom SANU-a, ostvareni kontakti i sa Muzejom Adligat, sa g. Brankom Lazićem, i na njihovu se prvu pošiljku knjiga nije dugo čekalo.

Ono što je važno istaći jeste da smo mi svima njima zahvalni ne samo za velike količine knjiga koje smo dobili (a riječ je o veoma brojnim i vrijednim edicijama) nego – još više – i za iskrenu namjeru i dobru volju koju su u svom davanju iskazali. Nama je mnogo značilo i to što nismo morali da objašnjavamo, šta za nas znači formiranje (i to od početka!) jedne velike nacionalne biblioteke, i što nismo morali, a i to se nažalost dešava, da opet i opet iznova zovemo i molimo za nešto što je već dogovoreno! Naprotiv, njihove odazive pratile su spremnost za razumijevanje, poslovnost u radu i jedna neskrivena radost u poklanjanju.

Mnogi naši donatori, među kojima je naravno i Muzej Adligat, vratili su nam vjeru u snagu našeg naroda, u naše napore da se u zajedništvu i u prosvjeti uzdignemo iznad ove, za optimizam ne baš raspoložene stvarnosti”, rekao je dekan Filološkog fakulteta u Banjoj Luci Mladenko Sadžak za Program za dijasporu RTS-a.