Azilanti bez prava na lekare

Među političarima u Bernu u toku je još jedna od bitka oko položaja azilanata kao grupacije stranaca koja u Švajcarskoj uživa najmanje simpatija. Ova bogata zemlja uspela je poslednjih godina da zaustavi reku nevoljnika sa raznih strana sveta i sada pokušava da takvu politiku dodatno osigura novim kaznenim merama.
Jedna od njih trebalo bi da bude i predloženo ukidanje medicinske pomoći kao jednog od vidova solidarnosti domaćina sa nezvanim gostima.
Naime, Državno-politička komisija (SPK) kao autor tog predloga smatra da bi trebalo okončati ovu solidarnost sa azilantima i novim merama „ograničiti listu obaveznih medicinskih usluga“ i zadržati samo pružanje hitne pomoći.
Međutim, nisu svi političari u Švajcarskoj saglasni sa predloženim zaoštravanjem odnosa prema ovoj kategoriji stranaca, pa su tako pale optužbe na račun autora izmene propisa da ovim prave „diskriminaciju i opasan presedan“. Ovi drugi se brane da bi zabranom pružanja medicinskih usluga hteli da ukinu skupe operacije poput ugrađivanja veštačkog kuka. Međutim, pristalice zadržavanja sadašnjih prava kažu da ni do sada kandidati za azil nisu uživali naročite povlastice u oblasti lečenja jer za nije nikada nije ni postojao „katalog skupih lekarskih usluga“. Imali su pravo samo na osnovnu medicinsku zaštitu.
Udruženje švajcarskih lekara se takođe suprotstavlja „kresanju“ liste odobrenih medicinskih usluga azilantima i pritom tvrdi da su „nepoželjne“ razlike koje bi ovako nastale među njihovim pacijentima.
– Kako i po čemu lekar može da otkrije ko je tražilac azila i ko nema prava na lečenje, zapitao se predsednik lekarskog udruženja Hanspeter Kun i potom optužio autore predloga da vraćaju sistem obeležavanja ljudi kakav je važio u susednoj Nemačkoj u vreme nacizma i progona Jevreja. Dobio je istog časa žestok odgovor političara da je lekarima „stalo samo do zarade“.

Mamac

Opravdanje za ovakav postupak prema nevoljnicima sa raznih strana sveta pronađeno je u optužbi da se mnogim kandidatima za dobijanje političkog azila „usladio medicinski turizam“. Navodno, vrhunska zdravstvena zaštita u Švajcarskoj je jedan od mamaca za dolazak u tu zemlju uz već uobičajeni izgovor da je pravi povod bio politički progon u zemlji porekla.