Austrijska vlada razmatra prijem novih stranaca

Austrijska vlada usvojila je novu kvotu za 2004. godinu za prijem novih stranaca, koja je manja od ovogodišnje. Naime, nova kvota smanjena je sa sadašnjih 8.070 mesta na 8.050 viza za nove strance. Međutim, povećava se jedna od najvažnijih stavki – kvota za spajanje porodica. Za potrebe spajanja porodica nova kvota iznosi 5.490 mesta, što je do sada najveći broj.
Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Austrije Ernsta Štrasera, nadležne vlasti uspele su da smanje broj nerešenih zahteva u ovoj oblasti, koji je od 2000. narastao na 11.000 molbi. Ostalo je još 5.000 zahteva, koji tek treba da se reše. U svim pokrajinama iduće godine doći će do smanjenja kvote za prijem stranaca, izuzev u Beču, gde je predviđen porast sa 3.115 na 4.010.
U Tirolu, takođe, naredne godine biće primljeno 60 stranaca više nego u ovoj godini. Najmanje stranaca primiće Koruška, gde je predviđeno da se u narednoj godini može naseliti samo 90 stranaca.
Najveće smanjenje biće zabeleženo u Gornjoj Austriji i Burgenlandu. Naime, u Gornjoj Austriji, umesto dosadašnjih 1.315 mesta za naseljavanje novih stranaca u idućoj godini, predviđeno je samo 755 viza. Burgenland 2004. namerava da primi samo 130 stranaca, a Donja Austrija je svoju kvotu smanjila sa 1.465 na 1.180. U Štajerskoj stanje ostaje gotovo nepromenjeno – 750, u Salcburgu 330 i Forarlbergu 295.
Kada je reč o detaljnoj raspodeli kvote u narednoj godini, povećana je kvota za privatne preduzetnike, a smanjen broj za takozvanu ključnu radnu snagu. Naime, u 2004. predviđeno je 360 mesta za privatne preduzetnike iz inostranstva, koji žele da se nasele u Austriji.