APEL ZA POMOć SREDNjOJ ŠKOLI

APEL ZA POMOć SREDNjOJ ŠKOLI

„Mačvanska srednja škola“ Bogatić je stručna škola sa ukupno 436 učenika u školskoj 2004./05. godini. Škola postoji od 1978. godine i obrazuje učenike različitih obrazovnih profila kao što su: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Proizvođač prehrambenih proizvoda, Prehrambeni tehničar, Tehničar hortikulture i Poljoprivredni tehničar.

Nova reforma i proces tranzicije uslovljavaju kupovinu opreme za sve navedene obrazovne profile, a naročito računarske tehnike s obzirom da se računari koriste u svim oblastima života pa tako i nastave. Škola nema finansijskih mogućnosti za osavremenjavanje i dopunu postojeće računarske opreme, a nemogućnosti za kupovinu novih računara i prateće opreme.

S druge strane, sve opštine koje nemaju srednje škole, između dva popisa 1991. i 2002. godine imaju pad stanovništva preko 10%. Tamo gde nema srednje škole – deca nemaju perspektivu. Srednja škola u opštini znači i zapošljavanje, podizanje kadrova za potrebe opštine, tako da je jasna povezanost između postojanja srednje škole u opštini i zadržavanja stanovništva.

Molimo Vas da nam omogućite kontakt sa našom dijasporom radi eventualnih donacija na kojima bi smo bili veoma zahvalni.

U prilogu dostavljamo Vam spisak opreme koja nam je neophodna:

1. PC Desktop Computer Classroom Workstation kom 5
2. PC Desktop Computer Server kom 1
3. Switch 10/100Mbit/s 16x ports kom 1
4. B/W Laser Printer kom 3
5. Color InkJet Printer kom 2
6. Digital PhotoCam (min. 3.2Mpix) kom 1
7. Scanner A4 kom 3
8. Samsung CW25M064 TV kom 1
9. Video Recorder LG 4260 kom 1
10. Photocopier kom 1

telefoni 015 411 412 i 411 202

mail adresa bos@verat.net