AMBASADOR PRVA ADRESA ZA ŽALBU

KLUB SRPSKIH STUDENATA U BORBI PROTIV PLAćANJA ŠKOLARINE

AMBASADOR PRVA ADRESA ZA ŽALBU

• Klub srpskih studenata u Austriji započeo je borbu protiv nedavno uvedenih školarina za studente iz Srbije i Crne Gore (SCG) i prvo posetio ambasadora Kovača, a slede i akcije prema austrijskim vlastima

Sa namerom da pronađu način da se izbegne naplata školarine za naše studente predstavnici Kluba srpskih studenata – Gordana Damljanović i Zoran Trailović – razgovarali su u ponedeljak sa ambasadorom SCG u Austriji Mihajlom Kovačem.
Oni su ambasadoru Kovaču predočili situaciju u kojoj su se studenti iz SCG neočekivano našli.
Naime, ponovo i potpuno iznenadno, uvedene su školarine za studente iz naše zemlje. Bez ikakve prethodne najave naši studenti sa Tehničkog univerziteta (TU NJien), Poljoprivredno-šumarskog univerziteta (BOKU) kao i sa Ekonomskog univerziteta (NJU) dobili su uplatnice za idući semstar na kojima se našla cifra od 741.58 evra.
– Za mnoge naše studente je besplatno studiranje u Austriji i bio motiv da dođu u ovu zemlju, i ovde nastave ili započnu školovanje, naglasili su oni, dodajući da većina studenata radi i sama se izdržava, a pri tom uspešno pohađa i završava fakultete, međutim, školarina koja je i više nego velika nateraće mnoge da napuste školovanje.
To je, kako su istakli, gubitak kako i za naše studente, tako i za zemlju iz koje dolaze.
Austrija je, da podsetimo, 2001. godine, nakon zalaganja ambasadora SCG u Beču Mihajla Kovača, donela odluku o reciprocitetnom oslobađanju plaćanja školarine za studente iz SCG.

Hiljadu zainteresovanih
U Austriji, kako su istakli predstavnici Kluba srpskih studenata, ima oko hiljadu naših studenata koji će biti pogođeni ovakvom odlukom, a to će imati za posledicu da se mnogi vrate kući sa nezavršenim studijama.

Time su naši studenti bili pošteđeni plaćanja školarine za studije u Austriji, ili pak procedure o uplati i naknadnom pisanju zahteva za povratak novca, što im je umnogome olakšalo inače tešku situaciju u kojoj pretežno žive u ovoj zemlji.
Međutim, prema dokumentu Ministarstva obrazovanja Austrije od 7. jula ove godine navodi se da se dosadašnja regulativa o reciprocitetnom oslobađanju od plaćanja školarine pokazala kao neravnopravna, da se teško sprovodi i da je nije više moguće pravdati.
Ministarstvo je donelo odluku da se ukidaju dosadašnje odredbe o reciprocitetu oslobađanja od plaćanja školarine za studente iz Hrvatske, BiH, Bugarske i SCG.
Zakonom o univerzitetu Austrije propisano je da se nadležni ministar ovlašćuje da, u skladu sa merama podrške reformama u zemljama srednje i istočne Evrope, odredi zemlje čijim će studentima moći da se vrati uplaćena školarina.
Uredbom Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu o studentskim nadoknadama iz ove godine utvrđena je lista zemalja čijim je studentima, na osnovu zahteva i nakon plaćene školarine, moguće vratiti uplaćena sredstva. Na ovoj listi nalazi se i SCG, a odluku o vraćanju uplaćenih sredstava donosi rektor.
Ambasador Kovač obećao je studentima da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se olakša situacija naših studenata nakon ove odluke.
Sastanak sa ambasadorom, kako je naglašeno, biće samo jedan od aktivnosti Kluba srpskih studenata u Austriji. Naime, u planu je i delovanje prema nadležnim austrijskim vlastima, odnosno uspostavljanje kontakta sa ciljem ukazivanja na tešku situaciju u kojoj naši studenti studiraju u ovoj zemlji.