Znanje ruši prepreke

Nedovoljno znanje nemačkog jezika u školama i niska stopa zaposlenosti žena stranog porekla su izazov, ukazala je ministarka za pitanje integracije Suzane Rab, predstavljajući novi izveštaj o integraciji.

Ovaj izeštaj je pokazao da u Austriji živi skoro 2,1 milion stranaca, što je udeo od 23,7 odsto u ukupnom broju stanovnika, uz stalnu tendenciju rasta. U brojnim bečkim školama udeo đaka kojima nemački nije maternji jezik prešao je već više od tri četvrtine.

To za predsednicu Saveta eksperata Katarinu Pabel još nije problem, ali analiza situacije obrazovanja jasno pokazuje da je taj sektor i dalje veliki izazov kojem se treba posvetiti.

Dve trećine dece migrantskog porekla ne uspeva da dostigne obrazovni standard po pitanju čitanja, što je, kako je konstatovala, alarmantan podatak.

Ministarka Suzana Rab je najavila da će Austrija nastaviti sa strogom politikom integracije i ukazala da su roditelji dužni da brinu o obrazovanju svoje dece, te da država njima pomaže kroz kurseve za roditelje.

Posebno, kaže Rabova, planirano je posvećivanju majkama, jer su one „motor integracije“.

Prema njenim rečima problem je nedovoljna integracija migrantkinja na tržište rada.

Rabova dalje želi da migrante navede na volonterski rad, jer na taj način mogu da, kroz kontakte sa Austrijancima, poboljšaju znanje nemačkog.

Ukazala je da se u Beču već pojavljuju problemi slični Francuskoj, gde je došlo do uspostavljanja paralelnih društava u pojedinim delovima grada.

– Želimo suživot, a ne „male Italije“ ili „Kineske gradove“ – ukazala je Rabova.

Srba ima 122.000

Ministarka Suzana Rab je najavila da će jedan od prioriteta vlade ostati borba protiv ilegalne migracije, dodajući da je mogućnost integracije direktno povezana sa brojem migranata.

Inače najveća grupa stranaca u Austriji su Nemci, kojih ima oko 199.000, a zatim slede Rumuni sa 123.000, i tek potom državljani Srbije kojih zvanično ima oko nešto više od 122.000.

Чланак Znanje ruši prepreke се појављује прво на Vesti online.

Original Article