Značajna arhiva Vojislava Ilića Mlađeg u “Adligatu”

Arhivu je poklonila unuka slavnog pesnika, Milica Mima Janjušević, uz posredovanje glumca Milana Cacija Mihailovića, prijatelja udruženja Adligata.

U saopštenju udruženja piše da se u dokumentaciji nalazi više hiljada objavljenih i neobjavljenih dela u rukopisu, Ilićeva predavanja o književnosti za decu, desetine pisama, priznanica i druge arhivske građe, kao i veliki broj fotografija, uključujući fotografije iz Prvog svetskog rata.

Arhiva je od velikog značaja kako za proučavanje pesnikovog dela, tako i za proučavanje srpske književnosti međuratnog razdoblja. Među dokumentima se, između ostalog, nalazi pismo Geci Konu, kao i dokumenta u vezi sa objavljivanjem poznate Antologije Bogdana Popovića. Muzeju je predato i više stotina stranica pesnikovih beležaka i dnevnika.

Vojislav Ilić Mlađi bio je u međuratnom periodu jedan od najčitanijih srpskih pesnika, često upoređivan sa Zmajem. Uz Plavu grobnicu Milutina Bojića, Ilićevi stihovi koji se nalaze na mauzoleju na Zejtinliku, spadaju u najčuvenije stihove posvećene solunskim borcima.

Za svog života objavio je 40 knjiga proze, poezije i kritike a takođe se bavio prevodilaštvom. Prevodio je sa francuskog, nemačkog i ruskog jezika. Upravo su njegovi prevodi Srbiji približili Puškina, Ljermontova, Getea, Šilera, Molijera, Gotijea, Lamartnina i druge velikane. Spadao je u vodeće umove svog doba.

„U večernjim satima primili smo poziv unuke Vojislava Ilića Mlađeg. Prekinuli smo televizijsko snimanje za jednu inostranu televiziju koje je bilo u toku u muzeju i odmah se uputili u dom Ilićevih potomaka. Tamo smo, skoro do ponoći, sa porodicom prelistavali stare dokumente i fotografije njihovog slavnog pretka, koji je u našem muzeju prisutan već nekoliko godina. Naime, kod nas se već nalazi njegova pesma – molba u rukopisu guverneru narodne banke da mu zaposli sina, kao i njegova pesma koju je čitao na sahrani vojvode Živojina Mišića. Ovo arhiva je veliko otkriće za srpsku književnost", rekao je predsednik Adligata, književnik i advokat Viktor Lazić.

Original Article