Home Amarcord Zadužbinarstvo kod Srba Slavko Vejinović

Zadužbinarstvo kod Srba Slavko Vejinović

by dijaspora

Sa radošću Vas obaveštavamo da je Vukova zadužbina, zajedno sa IK Prometej objavila izuzetno vrednu knjigu, autora Slavka Vejinovića – Zadužbinarstvo kod Srba.
Reč je o knjizi, obima 400 stranica, u kojoj je, u šest poglavlja – Zadužbine u prošlosti; Fruška Gora – Srpski Atos; Darivali su svome rodu – zadužbine na polzu naroda svog; Zadužbine u današnje vreme; Zadužbine u zagraničju i u susednim zemljama; Zadužbine u dijaspori – obrađeno preko 120 zadužbina, fondacija i fondova.
Knjiga je koncipirana tako da se celokupna problematika zadužbinarstva kod Srba izloži u vidu sinteze, što celovitije i preglednije i tako ukaže na najznačajnije srpske zadužbine i zadužbinarstvo kod Srba, kao bitnu, a, možda, i najznačajniju karakteristiku srpskog nacionalnog bića.
Svaka zadužbina ilustrovana je sa po nekoliko fotografija, kao i fotografijom ktitora, od kojih je najveći broj u koloru. Knjiga ima registar imena, spisak literature, belešku o autoru i podatke o poreklu fotografija. Recenziju knjige priredio je prof. dr Ljubivoje Cerović.
Cena knjige po primerku iznosi 2.900,00 dinara.

S poštovanjem,
Vukova zadužbina

www.vukova-zaduzbina.rs
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

Related Posts

Leave a Comment