VAŽNO: Protokol u slučaju kretanja turista od smeštaja do aerodroma

Državljanin R. Srbije je dužan da obavesti ovu Ambasadu o detaljima svog leta, da ima odštampanu kartu i boarding, da obavesti tačan put kojim će se kretati od smeštaja do aerodroma, da ima pri sebi odštampanu Notu (koju za te svrhe dostavlja Ambasada), kao i Sertifikat koji izdaje Ambasada o dozvoljenom kretanju, i broj telefona dežurne službe Ambasade.
Ukoliko ga zaustavi policija ili bilo koja služba za bezbednost, na putu do aerodroma, odmah treba da pozove dežurnu službu Ambasade i obavesti gde se tačno nalazi i koja služba za bezbednost ga je zaustavila.

Original Article