Učenje jezika biće obaveza

Sa novim Zakonom o doseljavanju, koji stupa na snagu 1. januara 2005. godine, Nemačka će prvi put pokušati da reši i problem učenja jezika domaće sredine uvođenjem obaveze za tek prispele došljake ali i „starosedeoce“.
Na samo nekoliko dana pred dolazak novih propisa, u saveznom „Službenom listu“ objavljena su detaljna uputstva administraciji za sprovođenje zakona.
Budući doseljenici (stranci ili etnički Nemci iz bivšeg Sovjetskog Saveza) koji nameravaju da na duži rok ostanu u Nemačkoj moraće da pohađaju kurs za integraciju. Ista obaveza važiće i za strance koji već žive u Nemačkoj, a ne znaju ni reč jezika domaće sredine. O obaveznom upisu na kurs pripadnika ove druge grupacije odlučivaće službenici nadležnih ureda za strance.
O nastavi nemačkog jezika (600 časova) i dodatnom kursu upoznavanja sa nemačkom istorijom i svakodnevicom (30 časova) brinuće Savezni ured za migracije i izbeglice iz Nirnberga. Već sada se zna da će među polaznicima te „dopunske nastave“ biti najviše doseljenika iz bivšeg ŠSR i osoba koje su u Nemačku stigle na osnovu „pridruživanja porodica“. Iz redova stranaca koji već dugo žive u Nemačkoj ove kurseve bi u narednih pet do šest godina trebalo da završi između 228.000 i 336.000 polaznika.

Troškovi

Troškove nastave podeliće država i sami polaznici. Protiv onih koji budu izbegavali ove kurseve ili napuste nastavu, predviđene su stroge kaznene mere. Najteža će biti odbijanje produženja dozvole boravka, a na listi sankcija je i smanjivanje nadoknade za nezaposlene.
Na učenje nemačkog će biti primorani nezaposleni i oni koji primaju socijalnu pomoć jer vlasti smatraju da će neko teško pronaći novo radno mesto ako ne zna jezik.