U pripremi novi Zakon o administrativnim taksama

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

DOKUMENTA PO NOVIM CENAMA

• Umesto za 500 taksa za državljanstvo Srbije biće 150 evra • Koja su sve dokumenta potrebna za vađenje državljanstva u DKP-u i koliko to sada košta

Ministarstvo finansija i Ministarstvo za dijasporu Srbije postigli su dogovor o smanjenju takse za prijem u državljanstvo Srbije, koja trenutno iznosi oko 500 evra, a posle donošenja novog zakona o republičkim administrativnim taksama biće oko 150 evra. Kako nam je rečeno u Ministarstvu finansija predlog novog zakona o administrativnim taksama je u izradi i oni nisu mogli da preciziraju kada će zakonski predlog biti dostavljen vladi na usvajanje. Međutim, potvrđeno nam je da ovo ministarstvo radi na izmenama cena za sve administrativne takse.
Na poslednjem zasedanju Odbora Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije dogovoreno je da taksa, koja se plaća prilikom dobijanja državljanstva u diplomatskim predstavništvima SCG u inostranstvu, ubuduće iznosi 9.000 dinara, plus određeni konzularni troškovi, što bi ukupno trebalo da bude između 150 i 160 evra. S druge strane, taksa za otpust iz državljanstva ostaće 1.119 evra.

Dažbine za Hrvate i Bosance

Državljani Republike Hrvatske za vađenje izvoda iz matičke knjige rođenih (rodni list) u konzularnom odeljenju plaćaju 10 evra. U ovu cenu su uračunate sve usluge, odnosno ne plaća se odvojeno slanje pošte, popunjavanje formulara i overa potpisa. Glavna mana je što se tako zatražen izvod dobija u roku od tri do šest meseci, pa se državljani Hrvatske radije odlučuju da taj dokument izvade u Hrvatskoj, a ne u konzulatu. Ista taksa od 10 evra naplaćuje se državljanima Hrvatske za vađenje državljnstva (domovnice). Kad je reč o pasošu (putovnici), taksa za mlađe od 27 godina je 78 evra, dok se za starije naplaćuje 105 evra. U konzulatu Hrvatske napominju da je pored važećih dokumenata naročito važno da fotografije za pasoš budu posebno izrađene. Naime, pozadina na snimku mora biti bela, a zastupljenost lica na fotografiji 80 odsto. U protivnom, pasoši se ne izrađuju.
Državljani Bosne i Hercegovine za izvod iz matične knjige rođenih u konzulatima plaćaju šest evra, za uverenje o državljanstvo moraju da izdvoje čak 100 evra, a pasoši za državljane BiH koštaju 200 evra, ukoliko se vade u konzulatima Bosne i Hercegovine

Cene konzularnih taksi došle su u žižu javnosti kada je na snagu stupio novi, liberalniji Zakon o državljanstvu Republike Srbije, koji je usvojen 14. decembra 2004, a počeo da se primenjuje 1. marta ove godine. Prema ovom Zakonu, mogućnost da dobiju državljanstvo dobili su i građani koji žive u inostranstvu, a koji nisu imali tu privilegiju ranije. U ovu grupu spadaju i građani iz bivših republika SFRJ, a ova kategorija je sa stupanjem zakona na snagu izazvala i najviše nedoumica kod službenika diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) SCG, koji nisu bili sigurni da li ovi gradani spadaju u kategoriju stranaca. Otud i problem – koje takse bi tim strankama trebalo da naplaćuju, jer su takse za strane državljane znatno veće.

Rokovi

Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi za sticanje državljanstva, dostavljena i overena sva dokumenta i plaćene sve takse, državljanstvo se stiče prijemom – na dan dostavljanja rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije. Kad je za sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom uslov samo davanje izjave o priznavanju Srbije za svoju državu, državljanstvo se stiče danom davanja izjave. Prema trenutno važećem Zakonu o administrativnim taksama rešenje o državljanstvu košta 500 evra, a najavljeno je da će sa promenom zakona biti 150 evra.

Tu nedoumicu razrešila Uprava za upravne poslove MUP-a gde je “Vestima” rečeno da se građani bivših republika SFRJ ne tretiraju kao stranci. Međutim, tada je napomenuto da samim tim što su promenom Zakona uvedene nove kategorije građana koji mogu da se prijave za srpsko državljanstvo, moraće da budu određene i nove administrativne takse i da će se do usvajanja novog zakona o administrativnim taksama, primenjivati stare cene. Ovaj poslednji dogovor koji su postigli Ministarstvo dijaspore i Ministarstvo finansija potvrđuje najavu iz MUP-a, međutim, i dalje se ne zna kada će novi zakon o administrativnim taksama biti usvojen.

Građani iz bivše SFRJ

Rođeni u drugoj republici ranije SFRJ koji su imali državljanstvo te republike ili su državljani druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koji su izbegli, prognani ili raseljeni, a borave u inostranstvu, treba da podnesu sledeća dokumenta, od kojih deo dokumenata treba da izvade u konzulatu ili ambasadi države iz koje potiču, npr. Hrvatske ili BiH:
Dokumenta Hrvatska (u evrima) BiH ( u evrima)
– izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) 10 6
– uverenje o državljanstvu druge države nastale
na teritoriji SFRJ
ili republike koja je bila u sastavu SFRJ 10 100
– izvod iz matične knjige venčanih 10 6
Ukupno oko 30 112
U DKP SCG treba da izvade sledeća dokumenta:
– dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (ako je lice izbeglo u inostranstvo, dokaz o tome)
– fotokopija lične karte ili druge javne isprave
– saglasnost deteta, ako zahtev za dete starije od 14 godina podnosi roditelj
– potpisana izjava
– dokaz o uplaćenoj taksi
– taksa za molbu – 15 evra
– taksa za dostavljanje pismenih podnesaka organima SCG – 11 evra
– overa potpisa na ispravi – 23 evra
– overa službenog potpisa na ispravi – 23 evra
ukupno oko za građane poreklom iz Hrvatske 102 evra
za građane poreklom iz BiH 184 evra

Podsećamo vas na dokumenta koja su potrebna, a koja se podnose uz molbu za prijem u državljanstvo, kao i na postojeće cene taksi u DKP-u, koje važe dok novi zakon o administrativnim taksama ne stupi na snagu.
Državljanstvo Republike Srbije stiče se poreklom, rođenjem na teritoriji Srbije,
prijemom i po međunarodnim ugovorima. U državljanstvo može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice, a koje je izbeglo u inostranstvo.

Iseljenici

U slučaju iseljenika podnosi se zahtev za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije. Uz zahtev podnosilac prilaže:
– izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ako su obuhvaćena zahtevom) – 23 evra
– izvod iz matične knjige venčanih – 23 evra
– izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Srbiji i imali državljanstvo Srbije (ako podnosilac zahteva nije rođen u Srbiji) – 23 evra
– ako je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost; pismena izjava da Srbiju smatraju svojom državom.
– taksa za molbu – 15 evra
– taksa za dostavljanje pismenih podnesaka organima SCG – 11 evra
– overa potpisa na ispravi – 23 evra
– overa službenog potpisa na ispravi – 23 evra
Ukupno oko 141 evro

Upis u državljanstvo

Uz zahtev za upis u državljanstvo podnosilac treba da priloži dokumenta:
a) ako su oba ili jedan roditelj državljani Srbije:
1) original izvoda iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu. Ukoliko izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu dotične države, on mora biti preveden i primerak overen u DKP SCG (uz naplatu odgovarajuće takse – do 100 reči 20 evra)
2) dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelja:
– uverenje o državljanstvu Srbije, ne starije od 6 meseci, koje sadrži klauzulu o osnovu i datumu upisa u evidenciju državljana Srbije – 50 evra; ili
– izvod iz matične knjige državljana koja se vodila u SMUP-u – 23 evra; ili
– izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest meseci – 23 evra; ili
– pasoš SCG (novi obrazac);
– ako je dete vanbračno, dokaz o priznanju očinstva
– taksa za molbu – 15 evra
– taksa za dostavljanje pismenih podnesaka organima SCG – 11 evra
– overa potpisa na ispravi – 23 evra
– overa službenog potpisa na ispravi – 23 evra
Ukupno oko 115 evra