U Francuskoj pripremaju novi zakon o strancima

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Nikola Sarkozi priprema predlog novog zakona o imigraciji koji će se zasnivati na načelu otvaranja vrata studentima i školovanim strancima potrebnim na tržištu rada. Kako piše pariski “Mond”, tekst zakona u pripremi kaže da vlada u saradnji s parlamentom treba da odredi koji je to ograničeni broj stranaca koji u budućnosti mogu da uđu u Francusku. Sarkozi najavljuje i bolju kontrolu ulaska članova porodica stranaca koji su već dobili dozvole za boravak u Francuskoj.
Posebno će biti pooštren zakon za strance oženjene francuskim državljanima koji su do sada po automatizmu posle dve godine mogli da dobiju pravo na rad i državljanstvo. Zakon koji se najavljuje u radnoj verziji teksta prvi put govori o radnoj imigraciji što da sada nikada nije bio slučaj – prenosi “Mond”.
Ako se zakon usvoji, strani studenti koji su se školovali u Francuskoj i visokoškolovani stručnjaci moći će da dobiju radnu dozvolu koja će važiti nekoliko godina. Stranci će moćida dobiju privremenu dozvolu za rad u Francuskoj ukoliko mogu da dokžu spremnost poslodavca da sa njima sklopi radni ugovor u trajanju od najmanje 18 meseci. U slučaju raskida radnog ugovora, stranac gubi i radnu dozvolu.

Nelojalna konkurencija

Ključne ideje iz radne verzije Predloga zakona koje prenosi “Mond”, u skladu su sa direktivom o prihvatu ekonomski potrebnih stranaca koju je krajem decembra usvojila Evropska komisija. Francuska je tekst ove direktive dočekala hladno jer su zanimanja potrebna na tržištima rada država Evropske unije različita od zemlje do zemlje. Stvaranje jedinstvene liste prihvatljivih stranaca za EU moglo bi da dovede do nelojalne konkurencije između stranaca i domaćih radnika u pojedinim privrednim granama kao što su na primer uslužne delatnosti.
Do 2009. godine EK predložiće četiri zakonske direktive koje će propisati uslove legalnog ulaska i boravka u EU visokokvalifikovanih stranaca, sezonskih radnika, stranaca koje njihovo preduzeće šalje na rad u EU kao i pripravnika sa platom.

Radni dokument predloga novog zakona predviđa i ustanovljavanje novog tipa dozvole za boravak pod nazivom sposobnosti i talenti. Ova bi dozvola važila tri godine i mogla bi da se produžava, a dobijali bi je stranci koji svojim stručnim sposobnostima i talentom doprinose razvoju francuske privrede i ugledu Francuske u svetu ili razvoju zemlje iz koje potiču.
Prema budućem zakonu, stranci najverovatnije više neće dobijati dozvole za boravak na osnovu dužine boravka u Francuskoj ili porodičnih odnosa kao do sada. Tako, na primer, stranac koji ilegalno boravi u zemlji neće moći da dobije papire posle deset godina boravka na Francuskoj teritoriji kako se to čini još od 1984. godine. Takođe, biće strože određivano koji stranci mogu da dobiju dozvolu za boravak u ime okupljanja članova porodice kako je to propisano 1998. godine u ime primene evropske konvencije o ljudskim pravima.
Najava novog zakona već je izazvala brojne proteste raznih organizacija za zaštitu imigranata u Francuskoj.Mesec dana posle nereda u prigradskim naseljima u Francuskoj, ministar unutrašnjih poslova Francuske Nikola Sarkozi, čija popularnost je u porastu, namerava da polovinom februara iznese predlog novog zakona o imigraciji pred Savetom ministara.

Dokazi o prihodima

Stranac koji želi da član njegove porodice dobije dozvolu za boravak moraće da dokaže intenzivne porodične veze, da je finansijski sposoban da prihvati novopridošlog člana familije i da dokaže da raspolaže dovoljnim stambenim prostorom. U dokaze o prihodima pri tom će se računati isključivo zarada, a ne i nadoknade koje iz raznih razloga podnosilac zahteva dobija od države. Biće pooštreni i kriterijumi izdavanja dozvola za boravak maloletnim i obolelim strancima. Radni dokument francuskog ministarstva predviđa da će izdavanje dozvole za boravak deci iz mešovitih brakova takođe biti pooštreno.