Sveti Sava – Stutgart

Srpsko kulturno društvo „Sveti Sava“ iz Štutgarta osnovano je 1988. godine i prvobitno je imalo ime „Društvo za zaštitu spomenika Srbije 1918. godine“. Tokom svog postojanja društvo je osvajalo mnoge nagrade, a odlikuje se posebnim odnosom prema deci.
Svake godine u februaru organizuje takozvanu „Malu folklorijadu“, a u svom sastavu ima i decU drugih nacionalnosti. Posebno bliske odnose neguje sa srpskim društvom „Polet“ iz Pariza. Na celu „Svetog Save“ bili su Doca Simic, dr Dragan Markovic, Veljko Šljuka, a danas je predsednik Radosav Marinkovic, Gordana Jug je potpredsednik, Sanja Stevanovic blagajnik, a Natalija Kozomara sekretarica.
Put Pariza na finalnu foklorijadu spremaju se: Goran i Danijela Jerinic, LJubomir Ždero, Maja i Tamara Jug, Siniša Šljuka, Marko i Sanja Stevancevic, Darijo Mikerevic, Aleksandra Urukalo, Tomislav Stojanovic, Meleni Dragojlovic, Marko Kožar, Jasna Jovanovic, Dragan Sudarski, Stana i Aleksandar Galic, Nataša đordev, Danilo Kešelj, Natalija Kozomara, Goran Todic i Aleksandra Lojpur.
Adresa: SKD „Sveti Sava“ Freibad Str. 84, 70563 Štutgart.