Šta se krije iza lišća…

Mirjana Stojković je već imala dve samostalne izložbe u Kini, gde je njen rad toplo prihvaćen od kineske publike. Ipak, najprijatniji komentari o njenoj kreativnosti i tehnici slikanja dolaze od samih kineskih umetnika, javlja za Program za dijasporu RTS-a Zoran Bogradović predsednik Udruženja Srbija i prijatelji, koja je pomogla otvaranje izložbe.

Izložbu je otvorio Raško Radović, doktor Filozofskih nauka i u kineskim umetničkim krugovima cenjeni likovni kritičar. Ova izložba u Pekingu, po rečima samog Radovića, predstavlja odu prirodi, čija je svrha da predstavi njenu moć, energiju i moć regeneracije. Bilo bi previše jednostavno posmatrati njen rad samo kao vizuelni prikaz vegetacije. Ono što na prvi pogled izgleda kao izučavanje listova filadendrona i sličnih biljaka iz Arum porodice, postaje, što se više posmatra, organska forma sa sopstvenim postojanjem, koja nas uvlači u očaravajući svet oblika, mekanog volumena i veličanstvenih boja.

Čak i listovi koji venu, oduševljavaju fascinantnim transformacijama boja, kako bi nam otkrili u svom umiranju i smrti, tajne svoje unutrašnje strukture i arhitekture. S druge strane, ovi listovi kriju, kao veo, tajanstveni svet, gde nam dozvoljavaju da vidimo samo delić kroz svoje pukotine i procepe.

U nekim od Mirinih slika, organske forme lišća su dekonstruisane, skoro dematerijalizovane, svedene na igru senki i raznih nijansi boje, postajući skoro apstraktne.

Mirini aktovi imaju nežan, iskričav kvalitet. Njihova bela, rozikasta tela, stidljivost koja proviruje iz tkanina, podseća na cvetove magnolija koja se izdižu iz sivih grana na jutarnjem povetarcu. To suptilno istraživanje tela i tkanine prethodilo je njenim istraživanjima formi vegetacije.

“Ovde možemo da pratimo tok jednog pravog, autentičnog slikara koji, za razliku od mnogih modernih umetnika, ne pokušava da izmisli nove stvari, već posvećuje ceo svoj život, bezgraničnu energiju i talenat u izučavanju realnih formi i boja, pokušavajući da otkrije večnu tajnu i za njih”, naglašava Raško Radović za RTS.

Zato nije iznenađenje da Kinezi, sa svojim osećajem za prirodu i poštovanjem prema tradicionalnom slikarstvu, pokazuju veliku zainteresovanost za Mirin rad.

Izložba u Pekingu je otvorena do kraja maja 2016.