Šta se desi na Balkanu kad te Amerikanci proglase za „njihovog“

Politički sistemi balkanskih država se sve češće proglašavaju — stabilokratijama. Primetna je i tendencija da se ovaj „geografski opseg“ suzi i svede na „zapadnobalkansko“.Original Article