Srpskom savezu preti gašenje

Srpski kulturni savez Švajcarske proteklog je vikenda u Dibendorfu kod Ciriha, u prostorijama SKD „Cirih“, organizovao informativnu skupštinu, kojoj su pored članova i predstavnika klubova prisustvovali i predstavnici dijaspore iz Francuske. Počasni gosti skupa bili su generalni konzul pri konzulatu SCG u Cirihu Momirka Marinković i sveštenik Miroslav Simijonović.
Posle pozdravne reči predsednika SKS Zvonimira Jovanovića , izabrano je radno predsedništvo u sastavu dr Dragoslav Popović, Marko đalović, Blažen Kojić – Babo, Branka đorđević, Zvonko Jovanović i zapisničar Milan Gajić. Miško Korać i Simo Pavlović izabrani su da kasnije overe zapisnik skupštine.

Zahvalnice zaslužnima

Referent za informacije, urednik lista „Reč“, Marko đalović, pored izveštaja o proteklom radu , predao je i zahvalnice najaktivnijim članovima Saveza u proteklom periodu, a Blažen Kojić Babo je dobio priznanje „najaktivnije ličnosti 2004. godine“. Pored Babe zahvalnice su dobili Živko Marković, Milka Valker-Pantić, Branka đorđević i Simo Pavlović.

U izveštaju, koji je podneo predsednik SKS Zvonko Jovanović, izneto je sve ono što je u protekloj godini urađeno, kao i sve ono što je moglo biti a nije odrađeno. Napomenuto je da su neki klubovi ugašeni, pojedini prešli u privatne ruke, te da treba nešto učiniti kako bi se ljudi ponovo motivisali i angažuju u ovom resoru. Mnogima je ponestalo snage, te se čulo na skupštini da se mora nešto učiniti i iz korena promeniti, kako ne bi došlo do gašenja krovne organizacije Srba u Švajcarskoj, do sada jednog od najaktivnijih saveza Srba u dijaspori, ne samo u Evropi, nego i u celom svetu.
U konstruktivnoj diskusiji, u tokom koje su se smenjivale i kritike i pohvale, zaključeno je da se rad Saveza ne može svesti na jednu ličnost, te da je neophodno motivisati ljude i okupiti aktiviste spremne na saradnju i dalji napredak.

Pomoć braći na Kosovu

Najveća humanitarna akcija Saveza u protekloj godini bila je posvećena Srbima na Kosmetu, a prikupljena je donacija u vrednosti od 23.000 švajcarskih franaka. Novac su u Beogradu predstavnici Saveza predali lično NJegovoj svetosti, patrijarhu spskom Pavlu.

Prisutnima se obratila i generalni konzul Momirka Marinković, rekavši da je lako ugasiti, a da je teško obnoviti i stvoriti, te da je neophodno stvoriti novi program radi omasovljenja Saveza i što bolje koordinacije među klubovima. Na skupštini se čulo da i druge nacije imaju slične probleme i da bi bilo dobro povezati se sa njima, radi pronalaženja modusa za prevazilaženje teškoća.
Referent za sport Bratislav Lević je rekao da su mnoge aktivnosti bile nedovoljno propraćene zbog neadekvatne koordinacije među klubovima. Dr Dragoslav Popović je naglasio da se često „dupliranjem termina“ umanjuje posećenost mnogih manifestacija, a da se širenjem kulture i tradicije opravdava postojanje Saveza koji je stvoren u najteže vreme po srpski narod.
– Ako je tada, kada je u nasoj domovini besneo rat, sa uspehom stvoren, svi imaju zadatak da ga sada u „mirodopskim“ uslovima očuvaju i sačuvaju – istakao je dr Popović Dragan Droco je ukazao na neminovnost preinačenja statuta i njegovog poštovanja, a Sima Pavlović je dodao da je svaki statut i zakon dobar, ako se poštuje.

Milisav-Mića Aleksić, predsednik Skupštine dijaspore Pariskog regiona u Francuskoj se zajedno sa Zoranom Milinkovićem, predsednikom Patriotske stranke dijaspore, takođe u Francuskoj, obratio prisutnima rečima „da je normalno da se ljudi umore, a aktivnosti smanje“.
– O vašem Savezu zna cela Evropa, kao i sva ministarstva u matici. Postojeći problemi su prolazni i rešivi. Odgovarajuća rešenja pronaći ćete sami, u svojoj bazi. I mi smo imali velike probleme, koji su se razgovorima postepeno rešavali. Oseća se da ste vi svi izuzetni aktivisti i da ćete uraditi sve sto je u interesu Saveza, koji je jedna od najuspešnijih asocijacija u rasejanju – rekao je u ime gostiju Mića Aleksić.
Jovica Mihailović je istakao da se potvrđene sposobnosti svih članova moraju maksimalno iskoristiti, bez obzira na političku opredeljenost, te da sam koncept Saveza treba menjati radi pronalaženja što adekvatnijeg modusa za motivisanje svakog člana i što boljeg rada.