Srpske svetinje u kandžama Crne Gore — prošle bi kao na ukrajinskom „čistilištu“ (foto)

U kapitalističkom društvu postoji samo jedna svetinja — imovina. Iako se ka tom društvu, već tri decenije, kreću i Crna Gora i Ukrajina — imovina je stvar na koju i dalje gledaju komunističkim očima, i to posebno kada je u pitanju — crkva.Original Article