SRPSKA SAMOSTALNA STRANKA SLOVENIJE

Zveza srbske diaspore Slovenije

Savez srpske dijaspore SlovenijeSavez srpske dijaspore Slovenije

Prvi put u sloveniji “Savez srpske dijasporde Slovenije” (njegova društva, clanovi, simpatizeri i prijatelji) organizuju registraciju prve stranke Srba u Sloveniji.

Savez srpske dijaspore SlovenijeZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
1 000 Ljubljana, Celovška cesta 134.
E-pošta: zveza_sds1@t-2.net
www.srpska-dijaspora.org
Tel. 0590-43975. Fax.: (0) 1 5055-877

PRVI PUT U SLOVENIJI SAVEZ SRPSKE DIJASPORDE SLOVENIJE (NJEGOVA DRUŠTVA, čLANOVI, SIMPATIZERI I PRIJATELJI) ORGANIZUJU REGISTRACIJU PRVE STRANKE SRBA U SLOVENIJI

SRPSKA SAMOSTALNA STRANKA SLOVENIJE – SSSS

Srpska samostalna stranka Slovenije želi za Srbe u Sloveniji samo jedno, što već 19 godina imaju drugi. Osnova je jedinstvo Srba Slovenije kod zahteva za priznanje naše najbrojnije srpske manjine u Sloveniji. Programski SSSS se zauzima za očuvanje jezika i pisma te kulturno-verskog identiteta Srba u Sloveniji. Svakako i za međukulturna ljudska prava modernog društva, društveno-ekonomske i socijalne garancije za sve penzionere i radnike. Ostvarivanje prava i jednakosti Srba i svih slovenačkih državljana. Briga za zdravlje, radnu, životnu i prirodnu okolinu. Između ostalog SSSS je i socijalna stranka, želja nam je da interes kapitala ne ugrožava socijalna prava radnika ili preostalih njenih državljana.
Mi smo za dostojan život i jedinstvo svih slovenskih državljana, ne gledajući na verski, nacionalni ali kulturni identitet, kao i za:

– kvalitetniji život i okolinu,
– ekonomski prosperitet i veću zaposlenost svih, a posebno mlađih,
– podržavamo sva dobra rešenja u duhu blagostanja za sve slovenske državljane,
– podržavamo preventivno delovanje, čistiji zrak, vodu, reciklaže,
– ostvarivanje boljih životnih i radnih uslova u gradovima i selima,
– osuđujemo svenezakonske radnje, kao i pronevere državne imovine,
– protiv smo svake diskriminacije, laži i korupcije, nestrpljivosti, bilo od koga da dolazi,
– podržavamo stručnost i zamenu nesposobnih,
– otvoreni smo i prihvatamo svaki dobronameran dijalog.

Pravda i jedinstvo sa verom u Boga,
za naciju pravoslavlja svoga.

Jedan od kordinatora SSSS – Saša Gajić, univ.dipl.polit.

31.1.2010.