Srbija bez regruta tek 2010.

Srbija bez regruta tek 2010.
Srbija bi mogla da ukine obavezno služenje vojnog roka 2010. godine, kako je predviđeno strategijskim pregledom odbrane čiji je nacrt Ministarstvo odbrane pripremilo, a koji bi nakon javne rasprave trebalo da uđe u skupštinsku proceduru možda već u septembru.

Iako je Crna Gora, samo tri meseca posle proglašenja nezavisnosti, prekjučerašnjom odlukom predsednika Filipa Vujanovića ukinula obavezno služenje vojnog roka, u Srbiji nije moguće očekivati tako brz i radikalan rez. Štaviše, pojedini stručnjaci iz oblasti bezbednosti upozoravaju da se o tako važnim i krupnim koracima ne odlučuje na prečac.

Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da bi tako važan korak „morao malo bolje da se odmeri“.

– Lako je opštu vojnu obavezu ukinuti, ali, šta ako se, nakon toga, ispostavi da je ona ipak neophodna? Ako se regrutni sistem ukine, biće ga jako teško ponovo uvesti – upozorava Radić.

U javnosti, ipak, preovladava stav da je potpuna profesionalizacija vojske, posebno s obzirom na to da su se bezbednosne okolnosti, kako globalne, tako i regionalne, drastično promenile, jedino rešenje.

Potpukovnik Zoran Puhač, koji zastupa načelnika Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, ističe da je sada „sve na Skupštini i Vladi koje bi trebalo da obezbede realizaciju planiranih reformi oružanih snaga“.

Kao najveću prepreku na putu do ukidanja regrutnog sistema u Ministarstvu ističu materijalno stanje u vojsci. Plata vojnika po ugovoru je nekih 14.000 dinara, a pitanje je koliko je mladih ljudi spremno da za taj novac obavlja one dužnosti koje danas vrše vojnici na odsluženju vojnog roka, napominju u Ministarstvu.