Savet za sve Srbe sveta

Na skupu u Ljubljani 24. septembra razmatraće se položaj našeg naroda u rasejanju i formirati prvi Nacionalni savet dijaspore sa ciljem da štiti prava i interese Srba u svetu
Ljubljana će krajem meseca, puna tri dana, biti prestonica svih Srba sveta, jer će se u njoj okupiti delegacije iz dvadesetak država. Domaćini iz Saveza srpske dijaspore Slovenije organizuju konferenciju o srpskom rasejanju, na koju su dolazak najavili i najbliže komšije, Srbi iz iz Austrije i Hrvatske, zatim Srbi iz Skadinavije, kao i najudaljeniji predstavnici srpskog naroda iz Rusije i Ukrajine. Trodnevna manifestacija tradicionalnih dana srpske dijaspore u Sloveniji počinje 24. septembra. Tog dana će se na dnevnom redu naći predlog o osnivanju prvog Nacinalnog saveta srpskog rasejanja. Inicijator je Nikola Janić, predsednik Srpskog saveza iz Švedske.

– Još pre dve godine, na međunarodnoj konferenciji dijaspore, koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva za dijasporu održana u Beogradu, izneo sam predlog o osnivanju ovog saveta i on je tada jednoglasno usvojen. Nažalost od tada je prošlo dve godine – kaže Nikola Janić. – Sada je sva prilika da se formira jedno profesionalno telo, koje će biti simbioza sa institucijama u matici i raditi na strategiji budućeg delovanja Srba u Evropi. Mi se zalažemo za poštovanje ljudskih prava i ravnopravan odnos prema našim ljudima u svetu, u odnosu na građane zemalja u kojima, kako u Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, ali i u Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama.

U Sloveniji živi oko 40.000 Srba. Procenjuje se da ih ima mnogo više, jer su Srbi posle Slovenaca najbrojnija etnička zajednica. I pored toga, Srbi u Sloveniji nemaju status nacionalne manjine, za razliku od Mađara i Italijana. Srbi nemaju status nacionalne manjine ni u Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj i Albaniji.

U Sloveniji postoji osam organizacija koje su se udružile u Savez srpske dijaspore Slovenije, ali nisu uspele da izbore bolji status Srba, iako se i zvanični Beograd zalaže da naš narod ima tretman nacionalne manjine. Zamišljeno je da novi Nacionalni savet dijaspore bude saradnik prve Skupštine dijaspore, a ne njen protivnik, koji će da na ovom saboru u Ljubljani da utvrdi prioritete u rešavanju problema iseljeništva i sistem koordinacije svih aktivnosti između organizacija članica.

– Savet, za koji su se u načelu izjasnili svi članovi ove konferencije, na kojoj će i glasati, zavnično će biti nevladina organizacija, bez donacija i sponzorstva iz stranih izvora – tvrdi Janić.- Nacionalni savet svih Srba sveta će da da zastupa iseljeni srpski narod i u institucijama Evropske unije, što Skupština dijaspore iz Beograda ne može. Da rešava problema dijaspore u oblastima kulture i obrazovanja, državljanstva i efiksnijeg ostvarenja glasačkog prava.

KONGRES SRBA NA PROLEćE

KONFERENCIJA Srba iz dijaspore u Ljubljani će biti preliminarnog karaktera, jer će se konačna odluka o formiranju Nacionalnog saveta srpskog rasejanja doneti na osnivačkom kongresu u prolece 2011. godine. U vreme održavanja ovog srpskog sabora u Ljubljani će biti održane javne tribine, izložbe, koncerti, književne večeri i druge kulturne manifestacije, koje će Slovencima predstaviti bogatsvo života svih Srba sveta.

SRBI U SVETU

U DRŽAVAMA Zapadne Evrope danas živi oko milion Srba. Ponajviše ih je u Nemačkoj – 360.000, Austriji – 180.000, Francuskoj – 100.000, Švajcarskoj – 100.000, Velikoj Britaniji – 55.000, Skandinaviji – 170.000, zemljama Beneluksa – 29.000 i Italiji – 20.000. Ruska Federacija ima oko 35.000 Srba, Grčka 8.000 i Kipar oko 5.000. U Hrvatskoj je ostalo oko 200.000 Srba, Albaniji – 15.000, Makedoniji – 70.000, Rumuniji – 30.000 i Mađarskoj – 8.000.