Ritmovi Milije Belića u Parizu

Skulpture, realizovane u metalu i drvetu, svojim apstraktnim formama evociraju bliskost sa muzičkim univerzumom, što s ogleda i u nazivima korišćenim za izložbu.

Ritam je već dugo centralna tema Belićevih umetničkih preokupacija, kako u slikarstvu tako i u skulpturi.

"Ono što ostane posle slike je ritam", Milija Belić.

Smatrajući da pojam ritma, koji objedinjuje prostor i vreme, poredak i kretanje, matematiku i hedonizam, najbolje oslikava suštinu estetskog fenomema, Belić dosledno primenjuje rezultate svog dugogodišnjegteorijskog istraživanja i u praktičnom radu.

Belićeva knjiga "Apologija ritma" (Apologie du rythme, L'Harmattan, Paris, 2002), publikovana doktorska teza koju je sa uspehom odbranio na pariskoj Sorboni, posvećena ritmu u likovnim umetnostima, postala je odavno nezaobilazno štivo na mnogim univerzitetima.

Krajem meseca, od 21. do 28. oktobra, Miliju Belića, kao jedinog srpskog predstavnika , očekuje učešće i na 72. pariskom salonu "Réalités Nouvelles". Belić je već nekoliko godina u najužem rukovodstvu ovog najpoznatijeg salona apstraktne umetnosti.

Original Article