Rekordna sredstva za kulturnu autonomiju Saveta za nacionalne manjine

Tokom prvog dela seminara predstavnicima manjinskih organizacija obratio se predsednik Saveta Aleksandar Tolnauer, a pored njega održano je i predavanje o finansijskim izveštajima, da bi nakon toga u drugom delu seminara bio održan praktični deo na kojem su se predstavnici udruženja i ustanova nacionalnih manjina upoznali sa načinom prijava i izveštaja.

– Ovaj seminar svake godine tradicionalno organizujemo kako bismo udruženja i ustanove nacionalnih manjina upoznali sa kriterijumima koje smo opet morali uskladiti sa načinom finansiranja civilnog društva u Evropskoj uniji. Stoga je nasušna potreba da ljude upoznamo sa sistemom kako da prijavljuju svoje programe i kako da podnose svoje izveštaje o radu. Ovo je veoma bitno za nas jer je potrebno da naše organizacije imaju kapacitet kako bismo im mogli podeliti ta sredstva i takođe jako je bitno da su programi koji se prijavljuju održivi jer smo primetili da neki preambiciozno planiraju, a onda to predviđeno nisu u stanju izvršiti i to onda sve zajedno nije dobro jer se onda ta sredstva moraju vraćati u državni proračun – istakao je predsednik Saveta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.

Seminaru je prisustvovalo stotinak predstavnika različitih udruženja i ustanova nacionalnih manjina koji se jednim svojim delom finansiraju upravo preko Saveta za nacionalne manjine.

– Zadovoljan sam sa odazivom predstavnika organizacija koji su došli na ovaj seminar, a video sam i da su njima mnoge stvari jasnije i evidentno je da sam seminar ima smisla i potrebno je da ga organizujemo. Svi programi koji se prijavljuju su pod kontrolom Saveta, a sredstva koja se dobijaju nisu vezana za brojnost manjina nego za programe koji se prijavljuju. Jasno je da najveća manjina ima i najviše programa, ali teoretski može se desiti da neka druga manjina dobije više sredstava – naglasio je Tolnauer.

Za 2020. godinu obezbeđena su do sada rekordna sredstva iz proračuna. Kad je u pitanju kulturna autonomija na raspolaganju Saveta biće 43.771.500 kuna, od toga je za programe namenjeno 41.995.000 kuna.

The post Rekordna sredstva za kulturnu autonomiju Saveta za nacionalne manjine appeared first on srbi hr.

Original Article