Raspisan Konkurs za programe u Kulturnom centru Srbije u Parizu

U saopštenju Ministarstva piše da pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija.

Cilj Konkursa, koji je otvoren do 16. aprila 2018. godine, je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške već realizovanim uspešnim projektima kao i predstavljanju uspešnih pojedinaca.

Na ovaj način, obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Francuskoj. Ova promocija i podrška predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim homolognim partnerima, institucijama ili organizacijama.

O izboru projekata odlučivaće stručna komisija koja istovremeno ima ulogu Saveta, sastavljena od predstavnika različitih oblasti koji dobro poznaju obe kulture i umetnička kretanja.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava, odnosno do 15. juna 2018. godine.

Detalji o Konkursu, kao i potrebna dokumentacija se nalaze na linku: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-predlaganje-programa-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-za-kulturni-centar-srbije-u-parizu-u-2018–godini.