Radomir Mihajlović Točak: U oštroj konkurenciji sa Dugmićima, Smak je 1976. ipak bio najbolji!

Ima tek 26 godina, a muzikom se bavi
više od dve decenije.

To je zaista neverovatan podatak. Zato se
njegovo muziciranje na gitari umnogome razlikuje od sviranja drugih
pop-gitarista, mnogo je bolje, serioznije.


– To bavljenje muzikom kod nas je, kako
se to kaže, familijarno. Moj otac je bio zanatlija, ali i – operski
pevač. U Čačku u “Abraševiću” bio je bas. Do jedaneste godine svirao
sam na nekim tamburama kojima je uvek nedostajala poneka žica. I
pored takvih polovnih instrumenata pokazivao sam dobru tehniku. Neki
su me čak nazivali malim fenomenom što je meni bilo, ne samo tada,
već i sada – smešno.