Putovanje maloletnih lica preko državne granice Srbije

15. jul 2022. godine

Imajući u vidu aktuelnu turističku sezonu, obaveštavamo da maloletnim licima, stranim državljanima, kada putuju sama, nije potrebna saglasnost roditelja prilikom prelaska državne granice Srbije.

Kada je reč o državljanima Srbije, maloletna lica mlađa od 16 godina, kada putuju sama ili u pratnji drugog lica koje im nije roditelj ili zakonski zastupnik, moraju posedovati overenu saglasnost oba roditelja (ako zajednički vrše roditeljsko pravo) ili zakonskog zastupnika. Ukoliko dete putuje u pratnji jednog roditelja, nije potrebna pisana saglasnost drugog roditelja.

Original Article