Protest Svedska

Prijatelji,

i mi u Svedskoj smo morali da cekamo dozvolu.

Demonstracija ce se odrzati 1. marta u Stockholm-u (Mynttorget), sa pocetkom u 12.44!

Pozdrav Svima!

Jeremija Isakovic, sekr.

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige
Srpska Omladinska organizacija u Svedskoj

Bellmansgatan 15
118 47 STOCKHOLM
Tfn: + 46 (8) 462 05 91
Fax: + 46 (8) 462 05 92
e.mail: info@srpstvo.com
homepage: www.srpstvo.com