Popis važan za srpsku zajednicu u Mađarskoj

Na popisu stanovnika koje je u Mađarskoj počelo 1. oktobra po prvi put će se koristiti elektronski upitnici, a konačni rezultati bi trebalo da budu najkasnije za godinu dana, rečeno je na informativnom skupu koji je održan u sedištu Samouprave Srba u Mađarskoj.

„Poslednje nedelje septembra svako domaćinstvo će dobiti pismo od Statističkog zavoda sa šifrom sa kojom mogu da uđu na internet i popune upitnik, a posle oni koji se nisu samopopisali do 16. oktobra, biće popisani putem popisivača, od 17. oktobra do 20. novembra. Oni koji izostanu iz svega, moći će sami da odu do beležnika da zatraže da budu popisani“, kaže Petar Lastić, predstavnik SSM za održavanje kontakata sa Zavodom za statistiku.

Najveći akcenat stavljen je na pronalaženje mera u cilju što uspešnijeg animiranja pripadnika srpske populacije radi izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti.

„U jednom naselju treba imati minimalno 25 popisanih da bi se u tom naselju mogla pokrenuti srpska narodnosna samouprava“, kaže Igor Rus, potpredsednik Samouprave Srba u Mađarskoj.

Kako je objasnio Pera Lastić zadužen za praćenje pravnih propisa i održavanje kontakata sa nadležnim organima po pitanju popisa, veoma je važno znati da se ne popisuju samo mađarski državljani, nego i strani državljani koji borave u Mađarskoj više od 3 meseca.

„Naša budućnost u velikoj meri zavisi od toga koliko se ljudi izjasni na popisu da je pripadnik manjine u datom naselju, a i na nivou cele države“, kaže Lastić.

Detaljnije