Pokrenuta akcija "Odužimo se herojima albanske golgote"

Vreme je da se herojima albanske golgote završi mauzolej na ostrvu Vido, predviđenim a nikada izlivenim i postavljenim bronzanim statuama srpskih vojnika.

Dve bronzane statue srpskih vojnika treba da čuvaju kosti hrabrih stradalnika i kazuju o žrtvi i podvigu Srba.

Prema grubom predračunu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture najmanje 128.000 evra koštaće izrada i postavljanje bronzanih statua srpskih vojnika na ostrvu Vido.

Najmanje 5.000 junaka počiva na dnu Jonskog mora, u Plavoj grobnici.

243.000 ljudi stradalo je tokom povlačenja preko Albanije i na Krfu.

UNS, kao organizator, sakuplja sredstva, a Kurir je glavni medijski partner.

Sve informacije o načinima doniranja sredstava možete naći na sajtu Udruženja novinara Srbije uns.org.rs.