Pevani pesnici — Jovan Ilić

**
Stihovi — Jovan Ilić

PEMBE — AJŠA
PROTUŽILA PEMBE AJŠA

Protužila Pembe Ajša:
„Dertlija sam nego paša!
„Otkud neću dertli biti
„Kad na srcu jad mi gori?
„Kako neću suze liti,
„Kad me teška tuga mori ?
„„Akšam ide, noć se sprema,
„A za mene sanka nema;
„Hodža viče: Saba zora!
„A ja dremam kraj prozora.
„Jad jadujem, ne kazujem,
„Bona nisam, a bolujem;
„Koga hoću, ne daju mi,
„Koga neću, nameću mi.
„Al’ tako mi sveca moga,
„Ne imala dina svoga!
„Bolovaću i umreću,
„Nametnika ljubit’ neću!
„Volim s gorom drugovati,
„Neg’ s nedragim živovati.
„Volim s lista vodu piti,
„Neg’ nedragom ljuba biti!“
Pa od derta, teške muke,
Ode mlada u hajduke.
Malo vr’jeme dugo, ne bi,
Dobar lovak ulovila,
Baš pašina sina mila,
Mlado momče prema sebi.
Majka stara poručuje.
Ajšu kara i svjetuje:
„Vrat se amo, kud se tepaš,
„Te svileno ruho c’jepaš !“
Ajša majci odgovara:
„Ne brini se, majko stara!
„Ne cjepam ga četujući,
„Već s pašićem sevdišući!“
Paša sinu poručuje
Po svojemu vjernom agi:
„Vrat’ se amo, sine dragi!
„Ko će s babom da pašuje?“ —
„Dosta aga ti imadeš,
„Pašuj, babo, kako znadeš;
„Volim moje Pembe drago,
„Neg’ sve tvoje silno blago!
„Milija je meni Ajša,
„Nego da sam carev paša!“

„…1884. godine, Mokranjac je podario Beogradu svoju „Prvu rukovet“ u kojoj se nalaze dve pesme srpskih pesnika: „Jarko sunce odskočilo“, Đorđa Maletića i „Protužila Pembe Ajša“, Jovana Ilića.“

Iz I-e rukoveti Stevana St. Mokranjca — Protužila Pembe Ajša