OJAČAJTE VEZE SA MATICOM! VELIKI KONKURS ZA DIJASPORU: 10.000 dolara za najbolji esej srpskih učenika i studenata u SAD i Kanadi!

Srpski narodni savez je pokrovitelj nagradnog konkursa u vrednosti od 10.000 američkih dolara za pisanje eseja na temu odnosa srpske dijaspore i matice.

Međunarodni konkurs ima za cilj da podstakne učenike i studente na razmišljanje o mogućoj strategiji za poboljšanje odnosa između srpske dijaspore i matice. Učenici i studenti treba da razviju strategiju za koju veruju da će ojačati veze između srpske dijaspore i matice. Srpski narodni savez želi da inspiriše učenike i studente da nauče više o svojoj zemlji porekla i izraze svoje ideje u eseju.

Postoje različiti aspekti odnosa između srpske dijaspore i matice o kojima učenici i studenti mogu da pišu uključujući ekonomski, diplomatski, verski, istorijski, kulturni i drugi.

Da dijaspora lakše ulaže u otadžbinu! Platforma za brže donacije

Zvanični diplomatski odnosi između SAD-a i Srbije su ustanovljeni 14. oktobra 1881. godine. Ovi odnosi su građeni tokom vekova. U pogledu odnosa dve zemlje tokom 140 godina, srpska dijaspora je aktivno učestvovala u pomoći i podršci matici na više načina. Mihajlo I. Pupin koji je postao počasni predsednik Srpskog narodnog savez 1929. godine je organizovao gotovo 20.000 srpsko-američkih dobrovoljaca da se bore protiv Austro-Ugarske tokom Prvog svetskog rata. Njagov diplomatski i humanitarni doprinos izgradnji odnosa između dve zemlje je nemerljiv. Srpska dijaspora i matica se danas suočavaju sa novim izazovima. Pitanje je: Šta može srpska dijaspora da učini bolje za matici i šta matica može da učine bolje za srpsku dijasporu? Ovo je samo jedno od pitanja koje može pomoći u pisanju eseja. Srpski narodni savez želi da podstakne učenike i studente da razmisle o novim uvidima koji će unaprediti odnose SAD i Кanade sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane.

I pored pandemije DIJASPORA nastavlja borbu za OČUVANJE nacionalnog identiteta Srba

Кandidati treba da napišu esej maksimalne dužine od tri strane (Times New Roman, Font 12, double space) tj. ne više od 1.200 reči na engleskom jeziku.

Glavna svrha ovog konkursa je unapređenje odnosa između srpske dijaspore i matice.

Jedna novčana stipendija studentu postdiplomcu u iznosu od 3.500 američkih dolara plus finansijski proizvod Srpskog narodnog saveza u vrednosti od 500 američkih dolara.*

Jedna novčana stipendija studentu na osnovnim studijama u iznosu od 2.500 američkih dolara plus finansijski proizvod Srpskog narodnog saveza u vrednosti od 500 američkih dolara.

Jedna novčana stipendija učeniku u srednjoj školi u iznosu od 2.500 američkih dolara plus finansijski proizvod Srpskog narodnog saveza u vrednosti od 500 američkih dolara.

*Finansijski proizvodi Srpskog narodnog saveza su: polise životnog osiguranja i štednje. Za više informacija, možete pozvati Glavnu kancelariju Srpskog narodnog saveza na: 412-458-5227 ili pošaljite poruku na elektronsku adresu snf@snflife.org .

Nastavi sa čitanjem

Izvor

Serbian Times
Original Article