Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Jermenije, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Jermenije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R.Srbije najduže do 90 dana od datuma ulaska u R.Srbiju, u periodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.15. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 02.novembra 2019.godineOriginal Article