O romanu «Volf, Put ka istini«


Nedavno
je u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu, predstavljeno drugo izdanje
romana «Volf, Put ka istini« autorke Zorice Zec. Reč je o delu koje
može biti putokaz ka istini za svakoga od nas.

Glavna junakinja romana «Volf, Put ka istini« je Austrijanka Natalija
Krajsveg. Ona započinje svoje putovanje u nov, nepoznat svet ne svojom
voljom, ali očiglednom Božijom datošću. Iz svog sveta, uređenog i
uglancanog, gde se opštenje svake vrste odvija po utvrđenom jednoličnom
planu i poretku, Natalija Krajsveg mora u potragu za svojim suprugom,
koji se izgubio negde u čudnoj zemlji Srbiji. Ali, Natalija Krajsveg
nije običan, niti dobronamerni putnik, već oličenje onih Evropljana sa
svojim stanovima isprazne raskoši na samoj granici sa srpskom zemljom,
na koju gledaju kao na crnu rupu, tamni vilajet, varvarsko leglo, kojoj
zapadna civilizacija, na žalost, još nije doskočila. Ona mrzi sve što je
srpsko, ali je usud dovodi upravo u Srbiju, da bi spoznala šta je
vredno ljudskog postojanja.

Autorka romana Zorica Zec, koja se imenom nigde ne ističe, pa se
čitaocu čini da je zapravo reč autobiografskoj, bolnoj ispovesti
Natalije Krajsveg, odlučila se da progovori o temi mržnje prema Srbima u
Austriji, povedena ličnim iskustvom. Putem Natalijinih dilema, da li je
i zbog čega život vredan, kakav je u stvari srpski narod, zašto je
važno čuvati sećanja na tradiciju i veru, autorka vodi sve vreme dijalog
sa sobom. I mada je prepuna ljubavi prema Srbima, narodu kome pripada,
isto toliko tuguje zbog njegove nesloge, zlobe, nastojanja da se odrekne
samog sebe, zarad malo ljubavi od onih koji su ga do juče ubijali,
poput dece, koja ne razumeju da ih neko može mrzeti…

U knjizi se prepliću tri teme, tri područja života, koja svako na
svoj način određuje naše sudbine. To su: emocije (Ljubav i mržnja),
religija (pravoslavlje i katoličanstvo) i politika od koje često zavisi
biološki i duhovni opstanak svih ljudi.

Suočavajući se sa svetom ( Srbima) koji joj je mrzak, dalek i
nepoželjan, junakinja počinje da otkriva drugu, nevidljivu stranu svoje
ličnost. To nikome nije lako, posebno njoj koja u uslovima površnih i
nakinđurenih odnosa nikada pre toga nije sumnjala u smislenost svog
načina života. Njeno putovanje je kao ulazak u drugu dimenziju u kojoj
vladaju potpuno drugačiji zakoni postojanja. Tu se ona bolno suočava sa
sobom i svojom ništavnom uobraženošću.

I dok se junakinja gnuša ideje da u svetu koji prezire treba i mora
da zadobije poverenje, a samim tim i pomoć u potrazi za mužem, ona skida
koprenu sa umišljene slike o sebi. Ali to nije samo njeno suočavanje,
već nagoveštaj važnosti upoznavanja sa samima sobom svih nas. Autorka
romana ukazuje prstom i na naše grehe, zloću i nakaznosti, kojima zbog
slabe vere dopuštamo da nas postepeno nagrizaju sve do uništenja.Takođe,
nije slučajno što se Natalija Krajsveg na svom putovanju kroz Srbiju
susreće sa odrođenim i odboženim ljudima upletenim u magiju-đavolsku
rabotu. Lik Zlikulje, žene koja ne priznaje Boga, već onog otpadnika,
poseduje moći kojima obmanjuje slabe i uplašene koji ne dobivši utehu u
Crkvi, pribegavaju sujeverju i praznoverju…I to je Srbija, kao da želi
da kaže autorka, koja se i pored prelepe vere pravoslavne tako dugo
bori sa alama i babarogama…

Da, Srbi prećutkuju i sopstvene vrednosti i lepote. Da li su pod
uticajem neke naročite magije, ili su poprište večne borbe Boga i
đavola? Za tim pitanjem sledi i konstatacija da se u Srbiji sve
razotkriva onako kako jeste. Ovde se mogu doživeti i rajski vrtovi, ali
i polja pakla, kaže autorka. Zato ovo putovanje deluje i kao san u kome
se odrubljuje deo po deo od nataloženih slojeva našeg nesvesnog u kome
se vekovima potiskuje lično, porodično i kolektivno pamćenje.

Roman Volf, Put ka istini, štivo je koje, pre svega, pleni
iskrenošću. Autorka Zorica Zec, vođena željom, kako je rekla, da
raskrinka mržnju svoje junakinje, ali i da joj pruži priliku da se
iskreno ispovedi, nastojala je da progovori o lepoti pravoslavlja i
lepoti Srbije, o čemu junakinja takođe svedoči. Ali, ništa manje važno
nije ni ukazivanje na razloge zbog kojih ćutimo o našoj lepoti i
vrednostima, čemu se takođe ova strankinja čudi. Tako se cela priča u
romanu sažima u jedno pitanje: Šta je to u ljudskoj prirodi što ga
toliko sprečava da bude bolji?

Autor Olivera Milovanović

knjiga se može nabaviti u Patrijaršijskim prodanvicama u Beogradu, prodavnica Riznica u Zemunu, Dereta u Beogradu