Ništa od najavljene akcije Ministarstva dijaspore

Ništa od najavljene akcije Ministarstva dijaspore

Ni „p“ od popisa

Od realizacije pompeznih najava Ministarstva dijaspore da će na proleće početi sa popisom dijaspore, po svemu sudeći neće biti ništa. Ili makar ne ove godine.

Naime, iako je Ministarstvo dijaspore prošle godine osnovalo Odbor za popis dijaspore i najavilo da će Savezni zavod za statistiku uraditi Zakon o popisu, to se neće dogoditi.

– Popis će kao posebna stavka ući u zakon o dijaspori, o kome se vodi javna rasprava do 1. marta. U Ministarstvu dijaspore dugo se vodila polemika o tome da li da se posebno uradi zakon o popisu, ali nam je jednostavnije bilo da sve zakone, kao što su zakoni o državljanstvu, vojsci, pa i popisu stavimo u jedan pravni akt. Pored toga, jedini zakon koji Ministarstvo dijaspore može da uradi jeste zakon o dijaspori, i ni jedan više – kaže za „Blic Evropu“ Aleksandar čotrić, državni sekretar u Ministarstvu dijaspore.

Po njegovim rečima, posle 1. marta komisija koja radi Zakon o dijaspori uzeće u obzir primedbe naših ljudi, ali i ministarstava koja bi o ovom zakonu trebala da se izjasne.

– U tom zakonu jasno će biti naznačeno kako bi popis trebalo da izgleda i kolika će sredstva za to biti potrebna. Kad će Zakon o dijaspori biti gotov, upućen Vladi i Skupštini na usvajanje, a zatim uraditi i popis, zaista ne mogu da predpostavim. Mi ne znamo ni kad će Ustav biti usvojen, a kamoli jedan ovakav zakon – navodi čotrić.

Na pitanje kolika će se sredstva za popis dijaspore tražiti u Nacrtu zakona o dijaspori čotrić nije umeo da odgovori.

Iako je i sam ministar dijaspore Vojislav Vukčević prošle godine više puta najavio da bi popis mogao da počne ove godine na proleće, i da će se u to svrhu tražiti dodatni novac od Vlade Srbije, po svemu sudeći čelnici Ministarstva uvideli su da to neće ići baš tako glatko.

I u to vreme najavljivanja popisa, mnogi su po tom pitanju bili skeptici, napominjući da se već radio jedan popis dijaspore koji je bukvalno doživeo pravi krah, kad je popisano svega nešto više od 400.000 Srba koji žive u inostranstvu. Ne želeći da se konfrontiraju sa ministarstvom, čak su i poverenici ovog ministarstva u poverljivom razgovorima sa novimarima „Blic Evope“ iznosili da je za valjanu pripremu popisa potrebno minimum dve godine, kao i da ne veruju da će se popis obaviti na proleće ove godine.

U nacrtu zakona o dijaspori stoji da Republika Srbija, preko diplomatsko-konzularnih predstavništva, obezbeđuje evidentiranje i popis svojih državljana koji žive u inostranstvu.

Iako čotrić kaže da će u Nacrt zakona biti ubačen i način popisa, to zasad nije tako. Naime, u sadašnjem Nacrtu zakona, koji se nalazi na sajtu Ministarstva dijaspore, stoji da se „način i postupak evidentiranja i popis državljana, način prikupljanja i čuvanja prikupljenih podataka i druga pitanja uređuju odgovarajućim zakonom i pravilnikom koje donosi Ministarstvo za dijasporu u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom spoljnih poslova“.

To praktično znači da sadašnji nacrt zakona uopšte ne tretira kako će se popis uraditi, već da u njemu stoji da će se za to izraditi poseban zakon.

čotrić, pak, kaže da će posle 1. marta komisija koja radi Zakon o dijaspori u nacrt zakona staviti i član u kome se posebno tretira popis.

S obzirom da Zakon o amnestiji još nije usvojen u Skupštini Srbije, kao i da se ne zna da li će uopšte biti usvojen do Uskrsa, postavlja se pitanje da li će popis uopšte i biti urađen za vreme mandata sadašnjeg ministra dijaspore.