Nastava subotom pre podne

Škola srpskog jezika „Vuk Stefanovic Karadžic“, pri CŠO „Sveti arhidakon Stefan“ u Kizborou. Roditelji koji žele da upišu svoju decu mogu to uraditi i danas pred pocetak nastave (u 9.30) na adresi 115 Church Road, Keysborough. Nastava srpskog jezika ce se održavati svake subote od 09.30 do 13 casova, a u programu su gramatika i pravopis, istorija, geografija, te obicaji i tradicija našeg naroda.
Škola “ Vuk Karadžic“ iz Sent Albansa ce takode primiti svoje dake danas, ali na novoj adresi u prostorijama „Viktorija univerziteta“ u Maketni ulici (zgrada br. 3, južno krilo ) u Sent Albansu (Melways 25, J3).

Škola srpskog jezika „Sveta trojica“ u Bransviku pocinje danas u 10 casova u biblioteci i sali ove crkveno-školske opštine. U ovoj školi obavezno ukljucuju i negovanje cirilicnog pisma, te gramatike i srpskog pravopisa, a obuhvacena su i dela iz naše književne baštine. Škola koristi u svom radu i udžbenike izdate u Srbiji. Uz srpski jezik deca ce steci i osnovna znanja iz istorije, geografije, biologije, ali i matematike.
Škola jezika Viktorije ima više svojih ogranaka u kojima ce se držati nastava srpskog jezika. U Dandenongu nastava je u „Dandenong High School, telefon 03-97919289. U Futskraju – Footscray C.College, telefon 03-96891166. U centru grada, University H. S. Centre u Parkvilu 03-93481720 i Severnom DŽilongu: „North Geelong Secondary College“ 03-52779833. Nastava ce trajati od 9 do 12.15 casova.