Milija Belić: Pedeset godina stvaralaštva

Nije slučajno što se ova izložba održava baš u Gornjem Milanovcu. Profesionalni počeci Milije Belića vezani su upravo za Gornji Milanovac i izdavačku kuću „Dečje novine", sa kojom je počeo saradnju još kao petnaestogodišnji dečak, najpre na izradi legendarnog stripa o Mirku i Slavku, a zatim radeći ilustracije i stripove sa svojim junacima, sve do završetka studija slikarstva na beogradskom Fakultetu likovnih umetnosti.

Jedan deo ovog opusa biće prikazan kao poseban segment na izložbi. Neosporno je da je višegodišnja saradnja sa „Dečjim novinama" i tadašnjim glavnim i odgovornim urednikom Srećkom Jovanovićem bila presudna u profesionalnom opredeljenju autora, pa je ova izložba na izvestan način i omaž „Dečjim novinama" i njihovom slavnom uredniku.

Biografija

Milija Belić, kao stipendista francuske vlade, završio je postdiplomske studije u Parizu i na Sorboni 1994. godine odbranio sa najvišom ocenom doktorsku tezu, stekavši titulu Doktora umetnosti i nauka o umetnosti Pariskog univerziteta. Od tada paralelno boravi u Parizu i Beogradu, ušestvujući na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji i svetu. Član je ULUS-a i AICA-e, međunarodnog udruženja likovnih kritičara.

Predsednik je pariskog umetničkog udruženja „Carrément Art Construit" i član najužeg rukovodstva prestižnog pariskog salona „Réalités Nouvelles". Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja.

Autor je većeg broja publikacija i knjiga, od kojih je poslednja, „Izazov modernosti", u izdanju beogradske izdavačke kuće „Arhipelag" i galerije „New Moment", predstavljena iste večeri, posle otvaranja izložbe. Izložba se, zbog obimnosti postavke, održava na dve lokacije u gradu: u Modernoj galeriji i u Holu velike sale Kulturnog centra.

Original Article