Ljubodrag Duci Simonović razotkriva kako vlast manipuliše sa narodom!