Izbeglice iz SRJ mogu da ostanu

Ministri unutrašnjih poslova nemacke federacije i saveznih pokrajina doneli su danas odluku prema kojoj „izbeglice sa Kosova i SR Jugoslavije“, pod odredenim uslovima, mogu trajno da ostanu u Nemackoj.

Pravo na dalji boravak mogu da dobiju oni ljudi sa Kosova i iz SRJ koji u Nemackoj borave najmanje šest godina.

Pored toga oni moraju da dokažu da najmanje poslednje dve godine imaju regulisan radni odnos i da ne žive od socijalne pomoci. Izbeglicka porodica mora da raspolaže i odgovarajucim stambenim prostorom i da deca u školskom uzrastu zaista i pohadaju školu.

Pravo na dvogodišnji boravak, koji ce se produžavati ako i dalje budu ispunjavani navedeni uslovi, važi i za bracne partnere i maloletnu decu.

U Nemackoj se nalazi otprilike 130.000 izbeglica sa Kosova, pretežno Albanaca. U Berlinu ne mogu tacno da procene na koliko kosovskih Albanaca i drugih izbeglica se odnosi danas usvojeno rešenje.

Ministri su danas doneli i odluku da se produži privremeni boravak pripadnicima manjina sa Kosova, tj. Srbima i Romima za koje se povratak u zavicaj smatra opasnim po život.

U današnjem saopštenju ministri su izrazili zabrinutost zbog toga što „nakon proterivanja kosovskih Albanaca od strane Srba, sada kosovski Albanci proteruju Srbe, Rome, Aškalije i druge manjine“.

„Ministri apeluju na medunarodne organizacije da ne dozvole ovo proterivanje i da se jace zauzmu za to da se i ovim nacionalnim grupama omoguci povratak kucama na Kosovu“, kaže se u saopštenju.