ILEGALNI BORAVAK USELJENIKA U NORVEŠKOJ

Hiljade useljenika ilegalno opstaje u Norveškoj. Vlasti ne znaju tačno koliko je ilegalaca, ne znaju ko su i gde se nalaze. Prema proceni organizacije Samopomoć useljenicima i izbeglicama, između pet i deset hiljada došljaka bez dokumenta pritajilo se negde u Norveškoj.
Svesni da to čine ilegalno, pomažu ih ugledni domaćini među kojima su rektori, bankari, gradonačelnici, biznismeni, aktivisti. Dnevnik “Afteneposten” ističe da vlada predlaže oštrije mere protiv “jataka”. Prema predlogu izmene zakona, Norvežani koji pomažu ilegalcima mogu da budu kažnjeni ako to čine voljno i svesno, “s predumišljajem”, iako nije postojala namera da ostvare imovinsku korist. Okvirna kazna je istovetna, novčana ili zatvor do tri godine.
Navodeći da postoje zakoni protiv pomoći iz koristoljublja, sa pozicije pri Biskupiji u Oslu oglasila se Inger Nesvog.
– Demokratija koja poštuje sebe treba da toleriše građansku neposlušnost. Umesto toga, donosimo zakone kao da smo u ratu. Zašto nas se tako malo dotiču ljudi pobegli iz ratova, od gonjenja, a koji ovde žive bez nekih prava? Oni koji pomažu ljudima bez papira ne čine to iz ekonomskih razloga – kaže Nesvog, koja već četvrt veka izlazi u susret ilegalcima.
Norveška organizacija za azilante takođe kritikuje predlog novih mera. Pogrešno je kažnjavati osobe koje pomažu nekog iz ubeđenja da se ti ljudi nalaze u velikoj opasnosti u svojim zemljama.