Sad se lakše diše

Odagnala strah i donela radost

Priloge davali i oni koji nemaju

Ugradili i srce u svetinju