Formiran Kolegijum ministara

FORMIRAN KOLEGIJUM MINISTARA

Na predlog Ministarstva za dijasporu, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. jula 2005. godine usvojila odluku o formiranju Kolegijuma ministara za dijasporu. Ministarstvo za dijasporu je uvažavajući potrebu dijaspore da radi u njenom interesu, efikasno i uspešno, predložilo formiranje ovog tela sa namerom da svako od ministarstava na čijem su čelu dole navedeni članovi Kolegijuma upozna neposredno za zahtevima i potrebama dijaspore.

U kolegijum ministara su imenovani:

– prof. dr Vojislav Vukčević, ministar za dijasporu
– Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova
– Predrag Bubalo, ministar privrede
– mr Mlađan Dinkić, ministar finanasija
– dr Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta
– Dragan Kojadinović, ministar kulture

Kolegijumom ministara će predsedavati dr Vojislav Koštunica, predsednik Vlade.